Bog: Forvaltningsret med et digitalt perspektiv
656,00 kr. 820,00 kr. inkl. moms

Forvaltningsret med et digitalt perspektiv

Bogen beskriver de forvaltningsretlige regler og principper i lyset af de digitaliserede forretningsgange, som myndighederne i dag benytter sig af. Det undersøges, om de enkelte forvaltningsretlige regler m.m. er blevet tilsidesat, ændret eller modificeret gennem digitaliseringen. I tilslutning hertil peges på, om der er behov for nye regler.

Bogen beskriver bl.a. begreber, som

 • automatisk sagsbehandling
 • big data
 • dokument
 • ESDH-system
 • grunddata
 • objektiv sagsbehandling.

Brugen af it-systemer i to sygedagpengeforløb afsøges også. De almindelige forvaltningsretlige regler, der styrer ethvert sagsforløb, anvendes, men således at reglerne betragtes ud fra det digitale perspektiv. Herunder behandles nye problemfelter som:

 • myndigheden som entreprenør for en anden myndighed
 • vejledningspligten, når der bruges obligatorisk digital selvbetjening
 • elektronisk identitet
 • digital fuldmagt
 • grundliggende principper for sagsoplysning
 • afgørelsens form, autentisitet og udmelding
 • brug af skabeloner ved begrundelser.

Om forfatteren

Per Byrge Sørensen er cand.jur. og konsulent i offentlig administration og ledelse. Han har tidlige undervist ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling og har været kommunaldirektør, først i Maribo og senere i Hvidovre Kommune.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. Problemstilling og disponering
2. Retssikkerhed, effektivitet og digitalisering
3. Selvbestemmelse – fælles digitale løsninger
4. Begreber
5. To sagsforløb
6. Sagens begyndelse
7. Rette myndighed
8. Myndighedens medarbejdere
9. Inhabilitet
10. Vejledning
11. Sagens part
12. Sagens faktiske grundlag
13. Partens aktindsigt
14. Partshøring m.m.
15. Brug af en retsregel
16. Afgørelsens begrundelse, formulering og udmelding
17. Tilbagekaldelse af en afgørelse
18. Genoptagelse (remonstration)
19. Tilsyn med eget sagsområde
20. Tilsyn med andre myndigheder
21. Administrativ klage
22. Domstolsprøvelse