Bog: Forvaltningsret - Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse.
624,00 kr. 780,00 kr. inkl. moms

En grundlæggende fremstilling af den danske forvaltningsret

Bogen koncentrerer sig om de retssikkerhedsmæssige problemstillinger, der udspringer af den klassiske modstilling mellem borger og forvaltning.

Herigennem behandler bogen de formelle og saglige krav til forvaltningsmyndigheders afgørelser og kontrollen med, at de overholdes. Følgende begreber og emner er bl.a. behandlet:

  • De forvaltningsretlige grundbegreber
  • De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler
  • Legalitetsprincippet og øvrige hjemmelskrav
  • Folketingets Ombudsmand
  • Domstolsprøvelse

Målgruppe

Bogen er velegnet som opslagsbog for ansatte i den offentlige forvaltning og interesseorganisationer, advokater og andre praktikere. Derudover kan den benyttes i undervisningen i forvaltningsret på universitetet, andre læreanstalter og ved efteruddannelseskurser.

Om forfatteren

Jon Andersen er cand.jur. og ansat som kommitteret hos Folketingets Ombudsmand. Han har deltaget i forskelligt udvalgsarbejde, bl.a. Offentlighedskommissionen. Han var i mange år lærer i forvaltningsret ved Københavns Universitet og er nu beskikket som censor ved de juridiske uddannelser. Han holder kurser i og foredrag om forvaltningsretlige emner. Han er forfatter og medforfatter til flere bøger om forvaltningsretlige emner.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Forvaltningsret og retskilder
Kapitel 2 - Formelle krav til forvaltningen
Kapitel 3 - Saglige krav til forvaltningen
Kapitel 4 - Domstolskontrol
Kapitel 5 - Folketingets ombudsmand
Kapitel 6 - Administrativ rekurs
Kapitel 7 - Det kommunale tilsyn