Lov om forbud mod forskelsbehandling
808,00 kr. 1.010,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen er en kommentar til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, handicap, national, social og etnisk oprindelse.

Denne lovkommentar kommenterer forskelsbehandlingsloven og artikel 21 i EU’s Charter om Grundlæggende rettigheder, der indeholder et generelt forbud mod diskrimination i national ret på EU-regulerede område.

Lovkommentaren er opdelt i tre dele:

  • I Del I gives generelle kommentarer til hele loven og de folkeretlige, EU-retlige og danske diskriminatonsretlige sammenhænge, den indgår i.
  • Del II indeholder kommentarer til de enkelte §’er i forskelsbehandlingsloven og til artikel 21 i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder.
  • Del III er en bilagsdel, der optrykker de vigtigste retskilder på området,

Målgruppe

Bogen henvender sig til både jurister og ikke-jurister, praktikere og teoretikere, dog især personer, der i praksis arbejder med ansættelsesret enten som rådgivere eller i praksis som eksempelvis HR-medarbejdere m.v. Det gælder advokater, personalejurister, medarbejdere i arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, medarbejdere indenfor arbejdsformidlingssektoren, ansatte ved uddannelsesinstitutioner samt ansatte ved domstolene.

Om forfatteren

Forfatteren er professor, dr.jur. Ruth Nielsen, Juridisk Institut, CBS.