Bog: Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, ph.d.-afhandling

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Ph.d.-afhandlingen, Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er i produktion og forventes at komme på lager ultimo juni 2022. Denne bog vil også udkomme som onlinebog. Hold øje med nye onlineudgivelser under onlinebøger.

 

Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Kohærens mellem indkøb og arbejdsmarked (ph.d.-afhandling)

De fleste offentlige kontrakter indeholder arbejdsklausuler, hvormed menes bestemmelser, der stiller krav til de løn- og ansættelsesvilkår, på hvilke leverandøren beskæftiger lønmodtagere i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten. Arbejdsklausuler har derfor stor praktisk betydning for offentlige ordregivere og deres leverandører, og bogen er den første samlede analytiske fremstilling af emnet i Skandinavien.

I bogen foretages en analytisk fastlæggelse af formålet med arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og en analyse af mulighederne for at anvende arbejdsklausuler inden for rammerne af EU-rettens regler om fri udveksling af tjenesteydelser herunder udstationeringsdirektivet og udbudsdirektiverne.

 

Bogens indhold

  • I bogens første del fastlægges formålet med arbejdsklausuler i offentlige kontrakter herunder med en historisk og komparativ gennemgang af udviklingen i dansk ret og tre fremmede retssystemer.
  • I bogens anden del analyseres kravet om anvendelsen af arbejdsklausuler i statslige kontrakter efter ILO-konventionen nr. 94.
  • I bogens tredje del analyseres kvalifikationen af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter som legitime restriktioner for den fri udveksling af tjenesteydelser.
  • I bogens fjerde del analyseres forskellige aspekter af retsstillingen efter dansk ret, da EU-rettens sameksistens med ILO-konventionen nødvendigvis må vurderes med afsæt i et nationalt retssystem.

 

Målgruppe

Læseren får et indblik i de overvejelser, som en offentlig ordregiver skal gøre sig i forbindelse med udformningen og håndhævelsen af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.


Bogen er dermed et værktøj for både praktikere og beslutningstagere, der skal gøre sig klart, hvorfor der anvendes arbejdsklausuler, og hvilke grænser, der sættes, når de klausuler anvendes i offentlige udbud med grænseoverskridende aspekter.


Om forfatteren

Henrik Karl Nielsen er advokat og partner i Koch / Christensen Advokatfirma i København.