Bog "Fratrædelsesaftaler" af Henrik Karl Nielsen
380,00 kr. 475,00 kr. inkl. moms

Bogen omhandler fratrædelsesaftaler, hvorved et ansættelsesforhold afsluttes eller vilkårene for lønmodtagerens fratrædelse fastlægges

Emnet er ikke afgrænset af en bestemt lov. Det er afgrænset af et udpluk af lovbestemmelser, der kan være relevante i en fratrædelsessituation.

I bogen gennemgås reglerne for brug af aftaler i stedet for opsigelser. Forholdet til reglerne om ferie, fritstilling, fratrædelsesgodtgørelse og forskelsbehandling behandles. Bogen behandler også overvejelser, der skal gøres i forhold til loyalitetspligt, konkurrence- og kundeklausuler, a-kasse og Skat.

SAGT OM BOGEN:

“… et godt udgangspunkt for enhver, der står med en situation, hvor det kommer på tale at aftale en fratrædelse. Bogen demonstrerer i øvrigt forfatterens også i andre af hans værker dokumenterede indgående kendskab til arbejds- og ansættelsesretten. Den kvalificerer sig således som et for såvel praktikere som teoretikere væsentligt bidrag til afklaringen af, hvorledes der kan navigeres under de på det retlige plan vanskeligt håndterbare forhold, der leder op til aftalte fratrædelser.”

- Uddrag af anmeldelse af Ole Hasselbalch i UfR, U.2016B.237/2

Målgruppe

Bogen er et arbejdsredskab for enhver, der arbejder med arbejdsret og ansættelsesret, herunder advokater, HR-medarbejdere og faglige organisationer samt arbejdsgiverforeninger.

Om forfatteren

Henrik Karl Nielsen er advokat hos Koch / Christensen Advokatfirma. Han er cand. jur. fra 1994. Advokat og møderet for landsret 1997. Møderet for Højesteret 2002. Han er forfatter til en række bøger og artikler inden for bl.a. områderne ansættelses- og arbejdsret, EU-ret og international menneskeretsbeskyttelse.

Denne udgivelse fås også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Fratrædelsesaftaler som begreb
- Aftalen og den individuelle arbejdsret
- Hvorfor fratrædelsesaftaler?
- Funktionærlovens § 21, stk. 1, og andre ufravigelighedsregler
- Fratrædelsesaftaler i offentlige ansættelser
- Aftalt fratrædelse som alternativ til opsigelse
- Aftalt fratrædelse eller ændrede vilkår – UfR 2011.2602 H
- Aftaleretlige ugyldighedsregler
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Vilkår om ferie
- Fritstilling
- Saglighedskrav
- Forskelsbehandling
- Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
- Forhold til arbejdsløshedskasse
- Fratrædelsesaftaler og kollektive afskedigelser
- Erhvervsbegrænsende klausuler
- Arbejdsgivers modkrav
- Ideelle goder – outplacement, referencer m.v.
- Fratrædelsesaftaler ved arbejdsgivers konkurs
- Skat og fratrædelsesaftaler
- Faglige organisationers medvirken ved fratrædelsesaftaler