Bog: Praktisk compliance i den finansielle sektor
362,00 kr. 452,50 kr. inkl. moms

En forretningsorienteret gennemgang af, hvordan ny regulering i den finansielle sektor kan implementeres systematisk og rettidigt

Overholdelse af regler – compliance – er i dag et grundvilkår for at drive forretning i den finansielle sektor, og den stigende betydning af regeloverholdelse understreges af de stadigt stigende krav og øgede kontroller fra Finanstilsynet. Det er derfor vigtigt at holde fokus på, at overholdelse af regler skal øge indsigten i forretningen og ikke blot forøge omkostningerne.

Compliance med fokus på forretning

Fra et forretningsorienteret og praktisk ståsted giver denne bog både overblik over og forslag til, hvordan lederne i den finansielle sektor kan håndtere de stadigt stigende compliancekrav. Forfatterne giver herunder en række praktiske eksempler på metoder, formularer og værktøjer, som kan anvendes til at implementere ny regulering. Disse er suppleret med illustrationer, praktiske anvisninger, tjeklister og gode råd.

Målgruppe

Bogen er en pædagogisk opbygget håndbog og værktøjskasse – skrevet af praktikere til praktikere. Den er rettet mod personer, der arbejder med compliance i den finansielle sektor, men kan også give inspiration til andre sektorer.

Om forfatterne

Åse Kogsbøll er sekretariatschef i Unipension. Hun er uddannet cand.jur. i 1977, har 25 års undervisningserfaring i navnlig skatteret og i forsikrings- og pensionsrelaterede emner og har skrevet flere artikler om disse emner. Igennem sin karriere – i teori såvel som i praksis – har hun beskæftiget sig med tilsynslovgivningen, skat og moms i forhold til forsikringsselskaber og pensionskasser.

Jakob Hermansen er Chief Risk Officer i Unipension. Han har mange års praktisk erfaring med risikostyring, herunder compliance i bl.a. den finansielle sektor, og har udført og rådgivet om opbygning af complianceprogrammer og funktioner hos en række virksomheder. Herudover har han erfaring med udvikling og implementering af effektive forretningsmæssige processer, modeller, overholdelse af lovkrav samt forbedring af risiko og complianceinformationen til ledelse og kunder.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Indledning
- Væk fra “silotankegangen”
- De 10 faser
Fase 1 – Risikoanalyse
Fase 2 – Organisering af compliance
Fase 3 – Ansvar og opgaver
Fase 4 – GAP-analyse
Fase 5 – Kompetencer og ressourcer
Fase 6 – Model- og metodevalg
Fase 7 – Beskrivelse af de krav, der skal imødegås
Fase 8 – Beskrivelse af procedurer
Fase 9 – Vurder og analyser
Fase 10 – Rapportering
- Kontrakter og compliance
- Udvalgt lovgrundlag og standarder for compliance
- Eksempler på værktøjer og standarder