ONLINEBOG - Fratrædelsesaftaler
380,00 kr. 475,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen omhandler fratrædelsesaftaler, hvorved et ansættelsesforhold afsluttes eller vilkårene for lønmodtagerens fratrædelse fastlægges

Emnet er ikke afgrænset af en bestemt lov. Det er afgrænset af et udpluk af lovbestemmelser, der kan være relevante i en fratrædelsessituation.

I bogen gennemgås reglerne for brug af aftaler i stedet for opsigelser. Forholdet til reglerne om ferie, fritstilling, fratrædelsesgodtgørelse og forskelsbehandling behandles. Bogen behandler også overvejelser, der skal gøres i forhold til loyalitetspligt, konkurrence- og kundeklausuler, a-kasse og Skat.

SAGT OM BOGEN:

“… et godt udgangspunkt for enhver, der står med en situation, hvor det kommer på tale at aftale en fratrædelse. Bogen demonstrerer i øvrigt forfatterens også i andre af hans værker dokumenterede indgående kendskab til arbejds- og ansættelsesretten. Den kvalificerer sig således som et for såvel praktikere som teoretikere væsentligt bidrag til afklaringen af, hvorledes der kan navigeres under de på det retlige plan vanskeligt håndterbare forhold, der leder op til aftalte fratrædelser.”

- Uddrag af anmeldelse af Ole Hasselbalch i UfR, U.2016B.237/2 

Målgruppe

Bogen er et arbejdsredskab for enhver, der arbejder med arbejdsret og ansættelsesret, herunder advokater, HR-medarbejdere og faglige organisationer samt arbejdsgiverforeninger.

Om forfatteren

Henrik Karl Nielsen er advokat hos Koch / Christensen Advokatfirma. Han er cand. jur. fra 1994. Advokat og møderet for landsret 1997. Møderet for Højesteret 2002. Han er forfatter til en række bøger og artikler inden for bl.a. områderne ansættelses- og arbejdsret, EU-ret og international menneskeretsbeskyttelse.