Bog: Dansk funktionærret
978,00 kr. 1.222,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Objektiv og grundig gennemgang af centrale rettigheder og forpligtelser i ansættelsesforhold

Denne 9. udgave af Dansk Funktionærret giver i lighed med tidligere udgaver en objektiv og grundig gennemgang af de centrale rettigheder og forpligtelser, som parterne påtager sig i et ansættelsesforhold.

Bogen har siden første udgave udkom for 55 år siden været tænkt som en let tilgængelig fremstilling af funktionærretten og et redskab for alle, der beskæftiger sig med funktionærretlige spørgsmål.

9. udgaven behandler og systematiserer en betydelig mængde såvel trykte som utrykte afgørelser fra danske domstole og EU-domstolen inden for såvel klassiske funktionærretlige emner som nye væsentlige områder af betydning for funktionærer.

Bogen beskriver de centrale regler og nyeste udvikling inden for bl.a.:

  • Funktionærlovens grundprincipper
  • Funktionærlovens område
  • Ændringer i funktionærforholdet
  • Sygdom og andet fravær
  • Variable lønformer (provision-, bonus- og aktiebaserede ordninger m.v.)
  • Loyalitets- og troskabspligt
  • Misligholdelse
  • Ligebehandling og forskelsbehandling (handicap, alder m.v.)
  • Funktionærforholdets ophør
  • Konkurrence- og kundeklausuler m.v.

Målgruppe

Bogen er tænkt som en håndbog og kan anvendes ikke kun af jurister, men enhver, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige spørgsmål.

Om forfatterne

Danielle Buhl har i en lang årrække beskæftiget sig med ansættelsesret som speciale. Hun arbejdede sammen med H.G. Carlsen indtil hans død i 2001. Jeppe Høyer Jørgensen er advokat og har også i en årrække beskæftiget sig med ansættelsesret som speciale.