ph.d.-afhandling: Virksomhedspant af Astrid Millung-Christoffersen
620,00 kr. 775,00 kr. inkl. moms

Virksomhedspant, der er forfatterens ph.d.-afhandling, indeholder en fremstilling af virksomhedspant i et tingsretligt perspektiv og har en direkte tilgang til en række af de vanskeligste – og derfor mest omdiskuterede – spørgsmål, som i praksis opstår i forbindelse med denne pantsætningsform.

Der findes i øjeblikket ikke nogen anden monografi, som så klart sammenstiller de overraskende mange divergerende opfattelser om selv helt grundlæggende spørgsmål, som virksomhedspant – nu én af de mest udbredte sikkerhedsformer i Danmark – giver anledning til i teori og praksis.

Bogen indeholder en gennemgribende gennemgang af virksomhedspantet – der er kendt for dets omfattende og aggressive karakter – i sammenhæng med praktisk vanskelige og i litteraturen meget diskuterede almindelige tingsretlige spørgsmål, herunder navnlig vedrørende pant i skiftende formuemasser og fremtidige erhvervelser, hvor afhandlingen kort og godt er nyskabende.

Ved sin forankring i den almindelige tingsret sætter afhandlingen i en klar og præcis form de mest omdiskuterede og de mest praktiske finansieringsretlige spørgsmål i forbindelse med virksomhedspant på plads.

Målgruppe 

Afhandlingen retter sig særligt til advokater, der arbejder med sikkerhedsstillelse for kreditter samt for jurister i den finansielle sektor, i særdeleshed pengeinstitutsektoren. Da virksomhedspant spiller en betydelig rolle i konkurs, er afhandlingen endvidere af væsentlig interesse for alle interessenter i og behandlere af konkursboer.

Om forfatteren

Astrid Millung-Christoffersen er adjunkt, ph.d. ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor hun bl.a. er medlem af Forskningsgruppen for Ejendomsret og Tingsret samt en del af forskningsprojektet om virksomhedspant.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del 1: Indledning
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Indledende om flydende pant
Kapitel 3. Generelt om virksomhedspant

Del 2: Almindeligt
Kapitel 4. Virksomhedspant og ekstinktion
Kapitel 5. Kravet om god tro

Del 3: Løsøre
Kapitel 6. Hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver
Kapitel 7. Løsøre – de oprindelige regler
Kapitel 8. Løsøre – TL § 47 c, stk. 6 og 7

Del 4: Simple fordringer
Kapitel 9. Pantsætning af simple fordringer

Del 5: Afsluttende
Kapitel 10. Konklusion