Sikkerhed i løsøre
332,00 kr. 415,00 kr. inkl. moms

Bogen behandler de centrale spørgsmål vedrørende sikkerhed i løsøreaktiver.

Bogen dækker således følgende emner:

  • Panteret
  • Bestanddele og tilbehør
  • Virksomhedspant
  • Ejendomsforbehold
  • Ejendomsovergang
  • Tilbageholdsret

Målgruppe

Bogen er en studiebog, men den har også relevans for praktikere.

Om forfatteren

Anders Ørgaard er professor tilknyttet Juridisk Institut, Aalborg Universitet – siden som 2011 institutleder. Han har publiceret bøger og artikler om formueretlige og processuelle emner, herunder køberet, finansierings- og panteret, insolvensret og voldgift.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

KAPITEL 1: INDLEDNING
KAPITEL 2: PANTERET
KAPITEL 3: BESTANDDELE OG TILBEHØR
KAPITEL 4: VIRKSOMHEDSPANT
KAPITEL 5: EJENDOMSFORBEHOLD
KAPITEL 6: EJENDOMSRETLIGE ASPEKTER
KAPITEL 7: TILBAGEHOLDSRET