Bog: Lærebog i Fondsret
258,00 kr. 322,50 kr. inkl. moms

5. udgave af Lærebog i Fondsret giver først en historisk redegørelse af fondsretten i tematisk form og behandler derefter de forskellige hovedspørgsmål i fondsretten, fra stiftelse af en fond til vedtægtsændringer og opløsningen af fonde

Endvidere indeholder bogen en redegørelse for reglerne om faglige foreninger, idet denne organisationsform også er omfattet af fondsloven.

Bogen dækker såvel almindelige som erhvervsdrivende fonde.

Om forfatteren

Lennart Lynge Andersen er professor, lic. jur. ved Center for kreditret og kapitalmarkedsret, Handelshøjskolen i København. .