Bog: Kreditretten
732,00 kr. 915,00 kr. inkl. moms

Kreditretten er en fremstilling af de regler, der gælder for optagelse af lån og kredit

Kreditretten udkommer nu i en ny udgave, der er àjourført med retspraksis og teori på retsområdet. Bogen har, siden forfatterne i 1992 udgav 1. udgave af bogen og herved introducerede kreditretten som en ny disciplin på kapitalmarkedsområdet været anvendt som undervisningsgrundlag en række steder og af praktikere.

Kreditretten er som de øvrige udgaver i sin grundstruktur en erhvervsfinansieringsret.

Om forfatterne

Forfatterne er professor, lic.jur. Lennart Lynge Andersen, tidligere CBS, og professor, dr. jur. Erik Werlauff, Aalborg Universitet. Begge har udgivet en række bøger hos Karnov Group, herunder som supplement til Kreditretten.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

KAPITEL 1. Kreditaftalen
KAPITEL 2. Retsgrundlaget for kredit og lån
KAPITEL 3: Tinglig sikkerhed som begreb, håndpant og ejendomsforbehold
KAPITEL 4: Underpant, virksomhedspant og leasing
KAPITEL 5. Tilgodehavender som kreditgrundlag
KAPITEL 6. Særlige formuegoder som kreditgrundlag: Forsikringer, værdipapirer og immaterialrettigheder
KAPITEL 7. Kaution, tredjemandspant og støtteerklæringer