Bog: Kaution og tredjemandspant
466,00 kr. 582,50 kr. inkl. moms

Bogen indeholder en opdateret behandling af de væsentligste dele af dansk kautionsret, herunder de dele af dansk garantiret, der i realiteten er kautionsret. Endvidere behandles solidarisk hæftelse mellem hovedskyldnere, herunder hvor hæftelsen følger af aftale eller er pådraget i medfør af erstatningsretlige regler.

Både erhvervsmæssig og privat kaution behandles, og bogen giver et grundigt indblik i de forskellige kautionsformer og fortolkningen heraf:

  • Anfordringskaution
  • Selvskyldnerkaution
  • Simpel kaution
  • Tabskaution
  • Efterkaution
  • Kontrakaution
  • Begrænset kaution
  • Delkaution
  • Brøkdelskaution

Endvidere behandler forfatterne reglerne om kautionens bortfald, regres mod hovedskyldneren og regresfordelingen mellem andre kautionister, kautionistens indtrædelsesret og kautionistens retsstilling ved hovedmandens rekonstruktion og konkurs.

I forlængelse heraf gennemgår bogen også tredjemandspant – realkaution – som har mange lighedspunkter med den almindelige kautionsret, og som de seneste år har givet anledning til en række problemer for både pantsættere og panthavere.

Bogen er opdateret med lovændringer og dompraksis pr. 1. januar 2017.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, revisorer og medarbejdere i pengeinstitutter og finansieringsselskaber og andre, som ønsker et øget kendskab til parternes retsstilling i kautionsaftaler. Bogen anvendes endvidere i undervisningen i kautionsret på jurauddannelsen på Aarhus Universitet.

Om forfatterne

Bogens forfattere er Hans Helge Beck Thomsen, professor, ph.d. og tilknyttet Aarhus Universitet, og Claus Rohde, professor, ph.d. ved Aarhus Universitet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Solidariske skyldforhold
Kapitel 2 - Kautionsrettens grundbegreber og karakteristika
Kapitel 3 - Kautionsforpligtelsens stiftelse, gyldighed og fortolkning
Kapitel 4 - Kautionens genstand
Kapitel 5 - Kautionsformer
Kapitel 6 - Ændringer i hovedforholdet
Kapitel 7 - Kautionsforpligtelsens selvstændige ophør
Kapitel 8 - Kautionistens regresret mod hovedmanden
Kapitel 9 - Flere kautionister og regresretten mellem dem
Kapitel 10 - Hovedmandens konkurs
Kapitel 11 - Kautionistens konkurs
Kapitel 12 - Tredjemandspant