Bog: Håndbog i boligfinansiering

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Bogen Håndbog i boligfinansiering er i produktion og forventes at komme på lager ultimo januar 2021.

Nu kommer der en ny og opdateret 7. udgave af Håndbog i boligfinansiering.
Bogen giver overblik over – og en pædagogisk gennemgang af – de mange forskellige låneprodukter, der vedrører boligfinansiering.

Håndbogen gennemgår forløbet af en boligfinansiering i forskellige belåningssituationer, såsom nybyggeri, låneomlægning samt køb og salg af ejerboliger og andelsboliger og behandler de rådgivningsaspekter, der melder sig i forbindelse med boligfinansiering, f.eks. vedrørende valg af låntype, udbetalings- og indfrielsesmetoder samt kursaftaler.

Et særligt kapitel beskriver finansiering af specielle boliger, bl.a.:

 • Andelsboliger
 • Anpartslejligheder
 • Blandede ejendomme
 • Bygninger på fremmed grund
 • Forurenede ejendomme
 • Ejendomme med hjemfaldspligt

Bogen giver desuden en indføring i finansiering af erhvervs- og udlejningsejendomme, herunder de særlige låneprodukter til disse ejendomskategorier.

Nyt i 7. udgave

 • Nye låneprodukter og terminologiske ændringer
 • Opdatering som følge af ændringer i bl.a.:
  • Den finansielle lovgivning
  • Tinglysningsafgiftsloven
  • Visse skatteregler
  • HE-ordningen

Tillæg

For at imødegå de mange regelændringer udgives der i elektronisk form et tillæg til bogen, som indeholder gennemgang af lovregler i relation til erhvervelse, ændring, ejerskab og afhændelse af fast ejendom samt en gennemgang af handels- og finansieringsdokumenter. Tillægget, der løbende opdateres, indeholder også en fremhævelse af regler, praksis, låne- og kreditprodukter, dokumenter m.v., som måtte være ændret i forhold til Håndbogen.

Målgruppe

Bogen retter sig mod alle, der beskæftiger sig med finansiering af fast ejendom, og som i deres daglige arbejde dels har brug for et overblik over reglerne på området og dels har brug for at kende den praktiske tilgang til finansiering og de mange facetter, der i den forbindelse kommer i spil. Bogen indeholder i forhold til boligfinansiering m.v. endvidere de afsnit, der matcher kompetencekravene til boligkreditrådgivere.

Om forfatteren

Susanne Nielsen, direktør i SusN Consulting og tidligere sekretariatschef i Realkreditankenævnet, har i mere end 40 år beskæftiget sig med finansiering af fast ejendom. Hun er ekstern forfatter på Karnovs Lovsamling, lærebogsforfatter og er gennem mange år underviser på kurser om finansiering, ligesom hun er udpeget medlem af flere offentlige klageinstanser.