Bog: Varmeforsyningsloven med kommentarer

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

1.452,00 kr. 1.815,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Loven indeholder en række retsstandarder, der i årenes løb er blevet udfyldt primært af administrativ praksis. Denne lovkommentar gennemgår for de enkelte bestemmelser såvel praksis, forarbejder som andre retskilder.

Varmeforsyningsloven regulerer planlægning og projektering samt tilslutning til kollektiv varmeforsyningsvirksomhed. Ligeledes reguleres prissætning af de primære ydelser, varmt vand og damp.

Om forfatterne

Pernille Aagaard Truelsen, Advokat, Ph.D. indehaver af Advokatfirmaet Energi & Miljø. Har arbejdet med energiretlige men også miljøretlige og andre offentligretlige emner igennem en årrække. Har tillige undervist på universitet og etableret Forsyningsjura uddannelsen sammen med Dansk Fjernvarme og Danva.

Bent Ole Gram Mortensen, næstformand for Energiklagenævnet og Professor, Ph.d. ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, har publiceret en række bøger og artikler om primært energiretlige, men også miljøretlige og konkurrenceretlige emner på dansk, engelsk og tysk. Han har bl.a. udgivet Elforsyningsloven med kommentarer. Derudover har han tidligere erfaring fra advokatbranchen, Justitsministeriet og A.P. Møller.

Lisa Christensen, Forskningsassistent, cand.jur. ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Har arbejdet med energiretlige og offentligretlige emner i de seneste 7 år. Har tillige undervist på Syddansk Universitet samt beskæftiget sig med retsinformatik i energi – og miljøretlig belysning.