Bog: Ophavsretsloven med kommentarer, 6. udgave
1.396,00 kr. 1.745,00 kr. inkl. moms

Bogen Ophavsretsloven med kommentarer, 7. udgave er i produktion og forventes at komme på lager medio august 2021. Denne bog vil også udkomme som olinebog. Hold øje med nye onlineudgivelser under onlinebøger.

Ophavsretsloven med kommentarer foreligger nu i 6. udgave og gennemgår den danske ophavsretslovgivning med henblik på både at give overblik og detaljeret specialviden.

Bogen indeholder bl.a.:
  • Redegørelse for ophavsrettens baggrund, de ophavsretlige forvaltningsorganisationer og de internationale regler på området, herunder EU-direktiverne.
  • Kommentarer til alle paragrafferne i ophavsretsloven med udførlige henvisninger til litteratur og retspraksis. Dette udgør bogens hoveddel. Siden 5. udgave i 2011 er der kommet flere lovændringer og masser af ny retspraksis.
  • Domsregister og et omfattende stikordsregister.

Ophavsretsloven bygger på et fællesnordisk reformarbejde. Lovmotiver, retspraksis og litteratur fra Finland, Island, Norge og Sverige har derfor interesse herhjemme og indgår i kommentarerne, hvor det er relevant.

Målgruppe

Advokater, organisationsjurister, virksomhedsjurister, dommere, offentligt ansatte og andre, der kommer i berøring med ophavsretten.

Om forfatteren

Peter Schønning er selvstændig advokat i eget advokatfirma. Han har tidligere været kontorchef i Kulturministeriet.

NYT Denne udgivelse fås nu også som onlinebog.

Læs mere om onlinebøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Ophavsrettens genstand og indhold m.v.
Kapitel 2: Indskrænkninger i ophavsretten og forvaltning af rettigheder ved aftalelicens
Kapitel 2 a: Forbindelser mellem kollektive forvaltningsorganisationer og aftalemæssige brugere
Kapitel 3: Ophavsrettens overgang til andre
Kapitel 4: Ophavsrettens gyldighedstid (§§ 63 og 64)
Kapitel 5: Andre rettigheder
Kapitel 6: Forskellige bestemmelser
Kapitel 6 a: Tekniske foranstaltninger m.v. (§§ 75 b-75 e)
Kapitel 6 b: Forældreløse værker
Kapitel 7: Retshåndhævelse
Kapitel 8: Lovens anvendelsesområde
Kapitel 9: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser (§§ 89-93)