Bog: Ophavsretsloven med kommentarer
1.632,00 kr. 2.040,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Nyt i 8. udgave

Der sker meget på ophavsretsområdet. Der falder mange principielle domme, og loven revideres hyppigt. Denne udgave af Ophavsretsloven med kommentarer har indarbejdet de seneste ændringer af ophavsretsloven, herunder ikke mindst implementeringen af DSM-direktivet (direktivet om ophavsret i det digitale indre marked) i juni 2023, som indebar markant ændrede regler om bl.a. kontraktforhold, brug af værker i undervisningen samt tekst og datamining (som bl.a. af relevans for reguleringen af kunstig intelligens). Der er desuden indarbejdet omtale af mere end 20 nye domme.

Ophavsretsloven med kommentarer, 8. udgave

Denne lovkommentar til ophavsretsloven udkom i 1. udgave i 1995 og er i dag et standardværk for alle, der beskæftiger sig med ophavsret. Bogen bringer en praktisk orienteret oversigt over gældende dansk ophavsret i tilknytning til de enkelte paragraffer i ophavsretsloven.

Bogen indeholder bl.a.:

  • Redegørelse for ophavsrettens baggrund, de ophavsretlige forvaltningsorganisationer og de internationale regler på området, herunder EU-direktiverne.
  • Kommentarer til alle paragrafferne i ophavsretsloven med udførlige henvisninger til litteratur og retspraksis. Dette udgør bogens hoveddel. Siden 6. udgave i 2016 er der kommet flere lovændringer og masser af ny retspraksis.
  • Domsregister og et omfattende stikordsregister.

 

Ophavsretsloven bygger på et fællesnordisk reformarbejde. Lovmotiver, retspraksis og litteratur fra Finland, Island, Norge og Sverige har derfor interesse herhjemme og indgår i kommentarerne, hvor det er relevant.

Målgruppe

Advokater, organisationsjurister, virksomhedsjurister, dommere, offentligt ansatte og andre, der kommer i berøring med ophavsretten.

Om forfatteren

Peter Schønning er landets førende ekspert i ophavsret. Han har beskæftiget sig med ophavsret siden sidst i 1980'erne, herunder som kontorchef i Kulturministeriet, underdirektør i Koda og advokat. Han har i dag sit eget advokatfirma.