Bog: Tillidsmandsret og repræsentation
996,00 kr. 1.245,00 kr. inkl. moms

Få overblik over tillidsmandens retlige stilling

Bogen gennemgår reglerne om fagbevægelsens tillidsrepræsentanter på de enkelte arbejdspladser og deres forhold til arbejdsgiveren. Herunder behandles bl.a.:

  • Tillidsmandsinstitutionen og dens retlige grundlag
  • Valget af tillidsrepræsentant og hvervets ophør
  • Tillidsrepræsentantens opgaver og hvervets bestridelse, herunder tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter i den forbindelse og deltagelse i lokale aftaleforhandlinger
  • Beskyttelsen mod afskedigelse, indkomsttab og stillingsforandring
  • Stillingen i forhold til uorganiserede og alternativt organiserede lønmodtagere
  • Beslægtede repræsentationsordninger

Bogen indeholder resuméer af et stort antal afgørelser om tillidsrepræsentanters stilling i forskellige situationer, herunder den omfattende utrykte fagretlige praksis.

3. udgave er i kraft af den hastigt voksende retspraksis og nye retsproblemer væsentligt udvidet i forhold til de tidligere udgaver.

Målgruppe

Bogen er et velegnet hjælpemiddel for virksomhedsledelsen såvel som for de faglige organisationer og tillidsmændene selv.

Om forfatteren

Ole Hasselbalch er professor i erhvervsret med arbejdsret som speciale. Han har i 40 år beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesretlige forhold på både teoretisk og praktisk plan.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.
Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Introduktion
Kapitel 2 - Tillidsmandsinstitutionen
Kapitel 3 - Valg af tillidsmand
Kapitel 4 - Tillidsmandsbeskyttelsen
Kapitel 5 - Hvervets bestridelse
Kapitel 6 - Hvervets ophør
Kapitel 7 - Tillidsmandens stilling i relation til udenforstående lønmodtagere
Kapitel 8 - Andre lønmodtagerrepræsentanter