Bog: Selskabsloven
2.700,00 kr. 3.375,00 kr. inkl. moms

Selskabsloven med kommentarer er et praktisk opslagsværk om selskabsret til rådgivere om kapitalselskaber.

Selskabsloven med kommentarer er tilrettelagt som et opslagsværk til brug i arbejdet med at anvende - og formidle - selskabslovens regelsæt og herunder give indsigt i den administrative praksis. Bogen omtaler relevant praksis fra bl.a. domstolene, Erhvervsankenævnet og Erhvervsstyrelsen.

Bogen gennnemgår bl.a.:

  • Kapitalandele
  • Omsættelighedsbegrænsninger og indløsning
  • Kapitalafgang
  • Kapitalselskabets ledelse
  • Fusion og spaltning
  • Omdannelse
  • Statslige aktieselskaber
  • Iværksætterselskaber

 

Nyt i 3. udgaven - ændringer i selskabsloven

Siden 2. udgave af denne lovkommentar er der gennemført en række ændringer i selskabsloven. Hertil kommer, at der siden 2. udgangen er afgivet en række væsentlige afgørelser fra både domstolene, Erhvervsankenævnet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Denne 3. udgave indeholder derfor en række yderligere fortolkningsbidrag om den praktiske anvendelse af selskabsloven.

Et praktisk opslagsværk om selskabsret 

Selskabsloven med kommentarer er et omfattende opslagsværk med et stort bilagsmateriale som giver grundig indsigt i den administrative praksis. Bogen udgives i samme format som Karnovs Lovsamling, og hver side er opsat med tekst i to spalter. 

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, revisorer, øvrige rådgivere, virksomhedsjurister og andre, der beskæftiger sig med selskabsret.

Om forfatterne

Bogens forfattere er Advokat, Partner Lars Bunch og chefkonsulent Søren Corfixsen Whitt.

Chefkonsulent Søren Corfixsen Whitt

Søren Corfixsen Whitt har i en årrække været ansat i Erhvervsstyrelsen og er i dag ansvarlig for Erhvervsstyrelsens administration af selskabsloven.

Advokat, partner Lars Bunch 

Lars Bunch er advokat og partner hos Plesner, hvor han rådgiver om selskabsretlige og fondsretlige spørgsmål. Lars er tidligere kontorchef og underdirektør i Erhvervsstyrelsen, hvor han har arbejdet fra 2001 til 2016, hvor han blandt andet var ansvarlig for udarbejdelsen af den nye selskabslov og implementeringen af denne.

Søren og Lars beskæftiger sig således begge til daglig med selskabsret og har deltager aktivt i arbejdet med administrationen af selskabsloven.