Bog: Mediation - ret og rammer
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms

Mediation er i modsætning til retssagsbehandling en frivillig proces, hvor en neutral tredjeperson - en mediator - hjælper personer i konflikt til selv at nå frem til tilfredsstillende løsninger gennem en særlig procesledelse

Mediation bliver i Danmark i højere og højere grad et reelt alternativ til den mere traditionelle behandling af konflikter, og derfor øges behovet for viden om mediationens retlige og etiske grænser.

Siden 1. udgaven af ”Mediation – ret & rammer” udkom i 2006, har både grundlaget for meditationens omfang og den for meditationen relevante regulering udviklet sig. 2. udgaven er blevet opdateret med de nyeste regler, retningslinjer og praksis på området og giver også status på mediations betydning anno 2016.

Bogen er fortsat er praktisk orienteret og let tilgængelig. Følgende emner behandles i bogen:

  • Hvilke regelsæt gælder og hvad gælder, når eksisterende regler ikke slår til?
  • Tvinger en kontraktbestemmelse om mediation parterne til at mediere?
  • Hvilke krav bør stilles til mediators uddannelse?
  • Skal oplysninger givet under mediation altid hemmeligholdes?
  • Hvornår er mediator inhabil?
  • Hvordan udfærdiges en forligsaftale?
  • Hvordan fastlægges mediators honorar?
  • Hvad er mediation i 2016?

Målgruppe

”Mediation – ret & rammer” henvender sig til jurister og andre, der beskæftiger sig med mediation. Bogen kan læses af alle med interesse for mediation.

Om forfatterne

Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen er begge advokater og mediatorer.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 – Begrebet mediation
Kapitel 2 – Mediators kvalifikationer
Kapitel 3 – Mediators markedsføring
Kapitel 4 – Vedtagelse af mediation
Kapitel 5 – Mediationsaftalen
Kapitel 6 – God mediationsskik
Kapitel 7 – Uafhængighed og interessekonflikter
Kapitel 8 – Fortrolighed – ret og pligt
Kapitel 9 – Mediators procesledelse
Kapitel 10 – Indgåelse af forligsaftalen
Kapitel 11 – Fuldbyrdelse af forligsaftalen
Kapitel 12 – Mediators honorar
Kapitel 13 – Ansvar i mediation
Kapitel 14 – Mediation på tværs af grænser
Kapitel 15 – Mediation anno 2016