Bog: Insolvensret Rekonstruktion 2022
1.486,00 kr. 1.857,50 kr. inkl. moms

Nyt i 3. udgave

  • En vurdering af om forebyggende rekonstruktionsbehandling i praksis er et relevant rekonstruktionsværktøj – en vurdering, der er overvejende negativ.
  • En beskrivelse af rekonstruktionspraksis på baggrund ikke alene af landsretspraksis, men også af skifteretspraksis siden 1. april 2010 og frem til dato.
  • De skatteretlige muligheder, som rekonstruktionslovgivningen indeholder med virkning fra 17. juli 2022, herunder særligt i forhold til håndtering af latente skatter/restskatter og særligt i forhold til landbrugets håndtering af skatten af andelshaverkapitaludlodninger, der efter andelsselskabernes vedtægter udbetales over en årrække efter det økonomiske sammenbrud.

 

Insolvensret – Rekonstruktion 2022, 3. udg. (2023)
Med en praktisk tilgang behandler denne bog gældende ret på rekonstruktionsområdet

Bogen er opdelt i fem dele:

  • Del I beskriver grundlæggende insolvensbegreber, forskelle og ligheder i forhold til 2.-udgaven og de nye begreber omkring sondringen mellem virksomheder uden for og inden for SMV-segmentet og krav til erfarings- og kvalifikationsredegørelse som forudsætning for virke som insolvensretsaktør.
  • Del II beskriver rekonstruktionsbehandling, herunder de nye muligheder for tvangsakkord i konkurs og fast track-overdragelser.
  • Del III beskriver forebyggende rekonstruktionsbehandling, der blev introduceret i dansk insolvensret med virkning fra 17. juli 2022.
  • Del IV behandler frivillig akkord, dog alene summarisk, med henblik på en beskrivelse af forskelle og ligheder i forhold til rekonstruktionsbehandling og forebyggende rekonstruktionsbehandling.
  • Del V behandler under overskriften accessoriske forhold fem emner, nemlig rekonstruktionsmodeller o.l., offentlige kreditorers stillingtagen til tvangsakkordforslag, frivillig akkord-forslag og Tidlig varsling, eller ”Early Warning”. Derudover behandles Rekonstruktion og skat, der i forhold til 2.-udgaven i afsnit 1.5 behandler genopstået skattemæssigt underskud iht. SKM 2021.702SR og i afsnit 10 behandler akkordering af skat udløst af tiltag under rekonstruktionsbehandlingen – et nyt kombineret skatte- og insolvensretligt setup med virkning fra 17. juli 2022 ved udelukkende insolvensretlig lovgivning. Lovgrundlaget for otte rekonstruktionsparadigmer beskrives også med eksempler på paradigmer.

Målgruppe

Bogens praktiske tilgang gør den særligt anvendelig for advokater, domstolsjurister, revisorer og andre, der i deres daglige virke håndterer insolvensretlige problemstillinger, herunder ansatte hos Gældsstyrelsen og ansatte i pengeinstitutters/kreditforeningers erhvervs-, juridiske- og kreditafdelinger.  

 

Andre bøger i serien

Insolvensret – Rekonstruktion 2022, 3. udg. (2023) er tredje bind i en serie på fire bøger:

 

Om forfatteren

Jens Paulsen er advokat og partner hos DAHL. Han har siden primo 1980’erne optrådt i rollerne som beskikket tilsyn og akkordleder under anmeldte betalingsstandsninger og tvangsakkordforhandlinger. Siden 2011 har han været beskikket som rekonstruktør i 62 rekonstruktionsbehandlinger og har forestået et større antal frivillig akkord-forhandlinger. Han modtog i 2011 Dreyers Fonds Advokathæderspris, primært for indsatsen på det insolvensretlige område. Jens Paulsen er forfatter til et større antal bøger og artikler om bl.a. insolvensretlige emner, og han har i en årrække i forskellige sammenhænge undervist i rekonstruktionsret og frivillig akkord-forhandling.