Bog: Insolvensret - Rekonstruktion
1.096,00 kr. 1.370,00 kr. inkl. moms

3. udgave af bogen Insolvensret - Rekonstruktion er i produktion og forventes at komme på lager medio november 2023. 

 

Med en praktisk tilgang behandler denne bog gældende ret på rekonstruktionsområdet

Bogen er opdelt i fire dele:

  • 1. del beskriver grundlæggende insolvensretlige begreber, f.eks. fristdagen, nærstående, offentlighed omkring rekonstruktionsbehandling, habilitet, honorar og erstatningsansvar.
  • 2. del gennemgår de nye rekonstruktionsregler, fastlagt ved lov nr. 718 af 25. juni 2010. Gennemgangen er praktisk og baserer sig bl.a. på forfatterens egne rekonstruktionsbehandlinger efter de nye regler. I et særskilt kapitel er medtaget 21 rekonstruktionsparadigmer, herunder rekonstruktør- og tillidsmandsinstruks samt arbejdsfordelingsoversigt mellem rekonstruktionsaktørerne.
  • 3. del har temaet frivillige akkorder.
  • 4. del behandler følgelovgivning omkring moms og skat i tilknytning til rekonstruktion og gennemgår offentlige kreditorers stillingtagen til rekonstruktionsforslag og frivillige akkorder.

Denne 2. udgave af bogen er fuldstændigt gennemrevideret, og den fremstår derfor mere som en ny bog end som en ny udgave.

Målgruppe

Bogens praktiske tilgang gør den særligt anvendelig for advokater, domstolsjurister, revisorer og andre, der i deres daglige virke håndterer insolvensretlige problemstillinger. Det kunne f.eks. være ansatte hos SKAT og ansatte i pengeinstitutters erhvervs-, juridiske- og kreditafdelinger.

De andre bøger i serien

Insolvensret – Rekonstruktion er andet bind i en serie på tre bøger:

Om forfatteren

Jens Paulsen er advokat (H) og partner hos DAHL A/S samt forfatter til flere bøger og adskillige artikler om bl.a. insolvensretlige problemstillinger. Han har undervist på jura- og revisorstudierne og afvikler en række kurser i forskelligt regi.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

DEL I - Introduktion
Kapitel 1 - Indledning
Kapitel 2 - Grundlæggende insolvensbegreber

DEL II - Rekonstruktionsbehandling
Kapitel 3 - Indholdet af en rekonstruktion
Kapitel 4 - Indledning af rekonstruktionsbehandling
Kapitel 5 - Rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand
Kapitel 6 - Sikkerhedsstillelse
Kapitel 7 - Kreditorinformation og -indflydelse – rekonstruktionsplan
Kapitel 8 - Rekonstruktionsbehandlingens varighed
Kapitel 9 - Skifterettens rolle under rekonstruktionsbehandlingen
Kapitel 10 - Gennemførelse af rekonstruktionen – udarbejdelse af rekonstruktionsforslag
Kapitel 11 - Skyldnerens stilling og rekonstruktørens overtagelse af ledelsen
Kapitel 12 - Retsforfølgning
Kapitel 13 - Udskillelse, vurdering og panthaverregnskab
Kapitel 14 - Modregning
Kapitel 15 - Omstødelse
Kapitel 16 - Gensidigt bebyrdende aftaler
Kapitel 17 - Rekonstruktionens virkninger og ophævelse m.v.
Kapitel 18 - Rekonstruktionsbehandlingens ophør
Kapitel 19 - Rekonstruktionslovgivningens indflydelse på konkursbehandlingen – overgangsreglerne
Kapitel 20 - Rekonstruktion og virksomhedspant

DEL III - Frivillig akkord
Kapitel 21 - Den frivillige akkords særkende
Kapitel 22 - Den frivillige akkords aftalegrundlag og tiltrædelsesmajoritet m.v.
Kapitel 23 - Den frivillige akkords virkninger
Kapitel 24 - Frivillig akkords ophør
Kapitel 25 - Frivillig akkord i konkurs

DEL IV - Accessoriske forhold
Kapitel 26 - Kombination af samlede ordninger – rekonstruktionsmodeller o.l.
Kapitel 27 - Offentlige kreditorers stillingtagen til rekonstruktioner og frivillige akkorder
Kapitel 28 - Rekonstruktioner og moms
Kapitel 29 - Rekonstruktioner og skat
Kapitel 30 - Rekonstruktionsparadigmer, tjeklister o.l.