Bog: Civilprocessen
1.500,00 kr. 1.875,00 kr. inkl. moms

Få en systematisk og grundig fremstilling af den civile retspleje

Emne for emne gennemgår Civilprocessen den civile retsplejes regelsæt, som er under stadig udvikling og forandring. I de senere år er der f.eks. gennemført en større domstolsreform og en lang række ændringer af retsplejeloven med det hovedformål at effektivisere retsplejen. Overordnede emner i Civilprocessen er:

  • Civilprocessens emnekreds og grundprincipper
  • Domstolene, dommerne og advokaterne
  • Sagsbehandlingen i 1. instans
  • Partnere og proceskravet
  • Almindelige regler om sagsbehandlingen
  • Retsafgørelser – form, indhold, afsigelse
  • Prøvelse af retsafgørelser (retsmidler)
  • Specialproces
  • Voldgift.

Værket redegør for relevant lovgivning og retspraksis og er opdateret til og med efteråret 2019.

Nyt i 8. udgave

I værket er nye regler om bl.a. domstolenes sagsportal, effektivisering af civilprocessen med bl.a. et kæreforbud  og familieretterne indarbejdet.

Målgruppe

Velegnet for fagjurister. Også brugbar som lærebog ved universiteter.

Om forfatterne

Forfatterne er professor, dr.jur. Bernhard Gomard og landsdommer Michael Kistrup. Bernhard Gomard var professor i retsvidenskab på Københavns Universitet til 1996, hvorefter han i en årrække virkede som professor på Copenhagen Business School (CBS). Michael Kistrup var i en længere årrække til 2010 tilknyttet Københavns Universitet som ekstern lektor i proces.