Onlinebog: Mediation - ret og rammer
536,00 kr. 670,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Mediation – ret og rammer, 3. udgave

Mediation er – i modsætning til retssagsbehandling – en frivillig proces, hvor en neutral tredjeperson, en mediator, hjælper personer eller virksomheder i konflikt til selv at nå frem til tilfredsstillende løsninger gennem en særlig procesledelse. Mediation har i de sidste 20 år haft en positiv udvikling som konfliktløsningsmodel i Danmark.

Mediation er i dag et reelt alternativ til den mere traditionelle behandling af konflikter. Derfor bør særligt mediator, men også mediationens andre aktører, kende til mediationens retlige og etiske grænser. Der er ikke lovgivet om mediation, men der er en vifte af lovregler og andre regelsæt, der er relevante ved mediation. 

Bogen beskriver de mange forskellige regler, der kan have berøring med mediation, heraf både vedrørende mediationens tilrettelæggelse og gennemførelse, men også de omkringliggende begrænsninger i form af krav til god mediationsskik, uafhængighed, fortrolighed og efterfølgende fuldbyrdelse af den aftale, som ofte er resultatet af mediationen.

Nyt i 3. udgave

Denne udgave af bogen udkommer 10 år efter anden udgaven. Der er derfor foretaget en ajourføring af stoffet, indarbejdet ny relevant praksis og tilføjet henvisning til ny litteratur. Bogen indeholder endvidere et kapital med status på mediation anno 2022.

Målgruppe

Bogen henvender sig til jurister og andre, der beskæftiger sig med mediation, men den kan læses af alle med interesse for mediation. Det anvendte sprog gør bogen læsevenlig ­– også de steder hvor juridiske emner behandles.

Om forfatterne

Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen er begge advokater og mediatorer.

______________________________________________________________________________________________

Indhold

Kapitel 1      Begrebet mediation

Kapitel 2      Mediators kvalifikationer

Kapitel 3      Mediators markedsføring

Kapitel 4      Vedtagelse af mediation

Kapitel 5      Mediationsaftalen

Kapitel 6      God mediationsskik

Kapitel 7      Uafhængighed og interessekonflikter

Kapitel 8      Fortrolighed – ret og pligt

Kapitel 9      Mediators procesledelse

Kapitel 10    Indgåelse af forligsaftalen

Kapitel 11    Fuldbyrdelse af forligsaftalen

Kapitel 12    Mediators honorar

Kapitel 13    Ansvar i mediation

Kapitel 14    Mediation på tværs af grænser

Kapitel 15    Mediation anno 2022