Bog: Arveloven med kommentarer
1.098,00 kr. 1.372,50 kr. inkl. moms

Arveloven med kommentarer foreligger nu i en 2. udgave.

Bogen er ajourført med ny retspraksis og litteratur frem til juni 2017. Endvidere er bogen ajourført med de ændringer af loven, der er en følge af den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold (som erstatter lov om ægteskabets retsvirkninger), og som træder i kraft den 1. januar 2018.

Bogen gennemgår udførligt lovens regler om bl.a.:

• Legal arv
• Svogerskabsarv
• Tvangsarv
• Uskiftet bo
• Arvehenstand for den længstlevende ægtefælle
• Arveforskud og afkald på arv
• Testamentsoprettelse
• Fælles testamenter
• Udvidet samlevertestamente
• Testamenters ugyldighed og anfægtelse
• Overgangsregler i forhold til arveloven af 1964 og i forhold til tidligere lovgivning om arveret, adoption og faderskab

Bogen indeholder en gennemgang af retspraksis med referater af væsentlige afgørelser, navnlig af nyere dato. Bogen forholder sig til de fortolkningsspørgsmål, loven giver anledning hertil, herunder de spørgsmål, hvorom der er uenighed i litteraturen, og de punkter med hensyn til bl.a. vederlagskrav og nye særejeformer, hvor lov om ægtefællers økonomiske forhold vil have betydning for fortolkning af arveloven.

Målgruppe
Advokater, domstolsjurister, ansatte i pengeinstitutter og forsikrings- og pensionsselskaber og andre, der rådgiver om arveretlige forhold.

Om forfatterne
Forfatterne deltog i det reformarbejde, som resulterede i den nye arvelov, der trådte i kraft 1. januar 2008.

Anne Louise Bormann er højesteretsdommer og Ib Hounsgaard Trabjerg er landsdommer i Østre Landsret.

Forfatterne er desuden medforfattere til bogen Dødsboskifte.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Arveloven
Kapitel 1. Slægtninges arveret
Kapitel 2. Ægtefællens arveret
Kapitel 3. Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle
Kapitel 4. Uskiftet bo
Kapitel 5. Arvehenstand for længstlevende ægtefælle
Kapitel 6. Testamentsarvingers adgang til overtagelse efter vurdering
Kapitel 7. Aftale om arv samt arveforskud
Kapitel 8. Udelukkelse og bortfald af arveret
Kapitel 9. Testamentarisk bestemmelse over tvangsarv
Kapitel 10. Testamentarisk bestemmelse over friarv
Kapitel 11. Oprettelse og tilbagekaldelse af testamente
Kapitel 12. Testamenters ugyldighed og anfægtelse
Kapitel 13. Fælles testamente
Kapitel 14. Ægtefælles testamentariske bestemmelse om overtagelse efter vurdering
Kapitel 15. Permutation
Kapitel 16. Dødsgaver mv.
Kapitel 17. Overlevelseskravet
Kapitel 18. Arv, som tilfalder staten
Kapitel 19. Reguleringsbestemmelser
Kapitel 20. Forholdet til fremmed lovgivning
Kapitel 21. Ikrafttræden og overgangsregler