Bog: Urimeligt stillede ægtefæller samspillet mellem familieret og aftaleret
620,00 kr. 775,00 kr. inkl. moms

Det overordnede tema i bogen er, hvordan familieretten og aftaleretten mødes, når det gælder ændring eller tilsidesættelse af ægtepagter samt bodelings- og bidragsaftaler


Der indgås mange ægtepagter og aftaler mellem ægtefæller med henblik på separation og skilsmisse og som ægtepagter. Da der er tale om økonomiske forhold, har dispositionerne betydning mange år fremover.

Fremstillingen er centreret om begrebet ”urimelig”, et nøgleord om sådanne muligheder. Også urimelige virkninger af legale delingsregler behandles. De familieretlige og aftaleretlige lovregler og deres anvendelse gennemgås udførligt. Forfatterne giver desuden et billede af de mange reformer på familierettens område, og deres betydning for bedømmelsen af ægtefælleaftaler. Der afsluttes med retspolitiske overvejelser.

Det Anders-Sandøe-Ørstedske Prismedalje-Legat har tildelt forfatterne legatets sølvmedaljer for bogen, som bestyrelsen har betegnet som et betydeligt juridisk bogværk.