Bog: Lærebog i familie- og arveret 1. udg.
696,00 kr. 870,00 kr. inkl. moms

Lærebog i familie- og arveret, 1. udgave

Formålet med denne 1. udgave er at tilvejebringe en opdateret fremstilling om familie- og arveret. I tilknytning til de materielle familie- og arveretlige regler omtales mere summarisk de skifteretlige regler af hensyn til forståelsen af systemet. 

Endelig skitseres de skatte- og afgiftsretlige regler i tilknytning dertil og de internationale privatretlige regler. Familie- og arveretten har i disse år være præget af en betydelig udvikling. Indførelsen af Familieretshuset og Familieretten og justering af reglerne om forældre og børn er nogle af de områder, hvor ændringerne er iøjnefaldende. Også i øvrigt er der justeringer og ny praksis. Under hensyn til det har vi valgt at udgive denne udgave nu.