Bog: Arveloven med kommentarer
1.098,00 kr. 1.372,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder
Arveloven med kommentarer foreligger nu i en 2. udgave.

Bogen er ajourført med ny retspraksis og litteratur frem til juni 2017. Endvidere er bogen ajourført med de ændringer af loven, der er en følge af den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold (som erstatter lov om ægteskabets retsvirkninger), og som træder i kraft den 1. januar 2018.

Bogen gennemgår udførligt lovens regler om bl.a.:

• Legal arv
• Svogerskabsarv
• Tvangsarv
• Uskiftet bo
• Arvehenstand for den længstlevende ægtefælle
• Arveforskud og afkald på arv
• Testamentsoprettelse
• Fælles testamenter
• Udvidet samlevertestamente
• Testamenters ugyldighed og anfægtelse
• Overgangsregler i forhold til arveloven af 1964 og i forhold til tidligere lovgivning om arveret, adoption og faderskab

Bogen indeholder en gennemgang af retspraksis med referater af væsentlige afgørelser, navnlig af nyere dato. Bogen forholder sig til de fortolkningsspørgsmål, loven giver anledning hertil, herunder de spørgsmål, hvorom der er uenighed i litteraturen, og de punkter med hensyn til bl.a. vederlagskrav og nye særejeformer, hvor lov om ægtefællers økonomiske forhold vil have betydning for fortolkning af arveloven. 

Målgruppe
Advokater, domstolsjurister, ansatte i pengeinstitutter og forsikrings- og pensionsselskaber og andre, der rådgiver om arveretlige forhold.

Om forfatterne
Forfatterne deltog i det reformarbejde, som resulterede i den nye arvelov, der trådte i kraft 1. januar 2008.

Anne Louise Bormann er højesteretsdommer og Ib Hounsgaard Trabjerg er landsdommer i Østre Landsret.

Forfatterne er desuden medforfattere til bogen Dødsboskifte.