Bog: Sekundær EU-opholdsret
816,00 kr. 1.020,00 kr. inkl. moms

Bogen indeholder en retsdogmatisk undersøgelse af EU-Domstolens praksis vedrørende unionsborgeres adgang til familiesammenføring i deres eget hjemland på baggrund af EU-retten, dvs. den sekundære fri bevægelighed

Helt overordnet forsøger bogen at afdække:

  • Hvilke rettigheder den sekundære frie bevægelighed indebærer.
  • Hvordan en afledt opholdsret på baggrund af den sekundære frie bevægelighed stiftes inden for de tre opholdsdoktriner (Singh-, Carpenter- og Zambrano-doktrinerne)
  • Hvordan et familiemedlem til en unionsborger er stillet i unionsborgerens hjemland i de tilfælde, hvor forudsætningerne for den afledte opholdsret ophører.

Målgruppe

Alle, der er interesserede i den fri bevægelighed, herunder især de relevante ministerier på området, statsforvaltningen, forskere inden for området og praktikere (advokater o.l.), der beskæftiger sig med EU-ret eller udlændingeret. Hertil Udlændingestyrelsen, Justitsministeriet, Ombudsmanden, Institut for Menneskerettigheder og de danske domstole.

Om forfatteren

Bogen er forfatterens ph.d. og forsvaret ved Syddansk Universitet. Bassah Khalaf er uddannet jurist fra Syddansk Universitet i Odense i 2009. Hun var ansat i perioden 2009-2011 som fuldmægtig i Ministeriet for Flygtninge, Indvandre og Integration. I 2011 blev Bassah Khalaf ansat som ph.d.-stipendiat ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Hun har i sin forskning særlig interesse for offentligret og international ret, herunder især EU-retten.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

DEL I
Kapitel 1 - Afhandlingens emne, relevans og tilrettelæggelse
Kapitel 2 - Det retlige grundlag for afhandlingen
Kapitel 3 - Interne forhold og omvendt diskrimination
Kapitel 4 - Retsgrundlaget for udviklingen af de tre doktriner

DEL II
Kapitel 5 - Ret til EU-familiesammenføring i hjemlandet ved tilbagevenden efter at have udøvet fri bevægelighed i et andet EU-land (Singh-doktrinen)
Kapitel 6 - Stationære unionsborgere involveret i grænseoverskridende aktivitet (Carpenter-doktrinen)
Kapitel 7 - Familiesammenføring i unionsborgerens hjemland efter TEUF art. 20 (Zambrano-doktrinen)

DEL III
Kapitel 8 - Den sekundære opholdsrets udstrækning
Kapitel 9 - Konklusion og perspektivering