Bog: Aftaler og mellemmænd
788,00 kr. 985,00 kr. inkl. moms

Bogen redegør indgående for aftaleretten i dag med fokus på aftalers indgåelse, ugyldighed og fortolkning og behandler tillige de vigtigste mellemmandsformer. Aftaleloven og den dertil hørende retspraksis er i centrum, men også forholdet mellem privatret og offentlig ret behandles, herunder forvaltningsaftaler med det offentlige og aftalerettens almindelige påvirkning af offentligretlige regler.

Bogen anvendes som lærebog på universitetsniveau, men den er samtidig en håndbog, som er hyppigt anvendt af praktikere, herunder advokater og domstolene.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Indgåelse af aftaler
Kapitel 2. Løfters ugyldighed
Kapitel 3. Aftaler med det offentlige. Aftale versus forvaltningsakt
Kapitel 4. Mellemmandsretten
Kapitel 5. Fuldmagt
Kapitel 6. Kommission
Kapitel 7. Andre mellemmænd
Kapitel 8. Tredjemandsaftaler
Kapitel 9. Aftalers retsvirkninger. Fortolkning og udfyldning