Bog: Voldgiftsret
874,00 kr. 1.092,50 kr. inkl. moms

Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. 

Uddrag af anmeldelse fra TBB nr. 1/2018: "...Samlet set er der tale om en vellykket opdatering af et helstøbt værk. Første udgave af “Voldgiftsret” fra 2003 var en milepæl i beskrivelsen af voldgift i Danmark – og bogen vil fortsat, nu i tredje udgave, udgøre en hjørnesten i ethvert bibliotek om emnet. Det er prisværdigt, når en praktiker tager tid ud af sin travle kalender for at dele sine erfaringer på skrift. Og det er en fornøjelse, når det gøres på denne måde: Omfanget er forøget med 30 tekstsider, der er medtaget flere end 100 nye afgørelser, og bogens bilag er opdateret til nyeste versioner. Bogen suppleres desuden løbende med ny praksis, litteratur og lovgivning på hjemmesiden, www.voldgiftsret.dk..."

Bogen behandler blandt andet spørgsmål om:

  • hvilke sager der kan behandles ved voldgift
  • voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighed
  • voldgiftsaftalens retsvirkninger
  • voldgiftsrettens etablering og sagsbehandling
  • forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene
  • anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen
  • tilsidesættelse af voldgiftskendelse

Bogen inddrager nyeste rets- og voldgiftspraksis i Danmark, Sverige og Norge og ajourføres løbende på www.voldgiftsret.dk.

3. udgave er udarbejdet af Peter Fauerholdt Thommesen. Han er partner i advokatfirmaet VILTOFT og beskæftiger sig til daglig med voldgiftssager både som advokat og som voldgiftsdommer.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Introduktion
Kapitel 2: Voldgiftsbegrebet
Kapitel 3: Grænser for aftalefriheden
Kapitel 4:Voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og gyldighed
Kapitel 5: Voldgiftsaftalens retsvirkninger
Kapitel 6: Forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene
Kapitel 7: Voldgiftsretten
Kapitel 8: Voldgiftsprocessen
Kapitel 9: Voldgiftskendelsen
Kapitel 10: Tilsidesættelse af voldgiftskendelsen
Kapitel 11: International voldgift