Bog: Voldgiftsret
596,00 kr.

Ny udgave i produktion. Forventes at udkomme primo oktober 2017.

Voldgiftsret, 2. udgave er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005.

Bogen behandler blandt andet spørgsmål om:

  • hvilke sager der kan behandles ved voldgift
  • voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighed
  • voldgiftsaftalens retsvirkninger
  • voldgiftsrettens etablering og sagsbehandling
  • forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene
  • anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen
  • ugyldighedssøgsmål
Bogen inddrager nyeste rets- og voldgiftspraksis i Danmark, Sverige og Norge og ajourføres løbende på www.voldgiftsret.dk.


Om forfattere

Jakob Juul, advokat og partner hos Viltoft.

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat hos Viltoft.

Forfatterne beskæftiger sig til daglig med voldgiftssager.