Bog: Offentlig Ret - Danske, internationale og globale retssystemer
572,00 kr.

Offentlig Ret - Danske, internationale og globale retssystemer giver en bred og let tilgængelig indføring i offentlig ret i dansk, internationalt og – som noget nyt – i globalt perspektiv.

Bogen er bl.a. tænkt som en afløser for Lærebog i Offentlig og International ret (Thomson 2008), som den ene af forfatterne bidrog til.

Bogen behandler følgende emner, herunder samspillet mellem de enkelte dele af den offentlige ret:

  • Offentlig ret, retssociologi, retsfilosofi og juridisk metode
  • Forfatningsret
  • International ret: Folke- og EU-ret
  • Forvaltningsret
  • Den offentlige rets globalisering.

I modsætning til mange andre lærebøger i offentlig ret tager bogen udgangspunkt i institutionelle forhold og de ændrede betingelser og rammer, som den offentlige ret fungerer i.

Bogen indeholder et afsnit om tendenserne i retning af globalisering af den offentlige ret, især forvaltningsretten. Afsnittet tager mod traditionen udgangspunkt i kravet om lovhjemmel som betingelse for forvaltningens adgang til at træffe bindende afgørelser med understregning af hjemmelslovens afgørende betydning for såvel afgørelsesindhold som proces.

Målgruppe

Fremstillingen retter sig primært mod studerende og andre interessererede uden fagjuridisk baggrund.

Om forfatterne

Karin Buhmann har en juridisk Ph.d.-grad og er desuden dr. scient.adm. Hun har siden 2000 undervist i offentlig ret og international ret ved flere universiteter og har bidraget til flere lærebøger samt udviklet andet undervisningsmateriale.
Claus Tønnesen er cand. jur. og har i mere end 30 år ved siden af sit hovederhverv undervist i forvaltningsret ved universiteterne og ved Danmarks Forvaltningshøjskole. Han har skrevet flere lærebøger i faget.

Uddrag af bogen