Bog: EU Ret
948,00 kr. 1.185,00 kr. inkl. moms

EU-ret giver en fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret.

Bogen består af to dele. Del I handler om EU’s politisk-juridiske forfatning: institutioner, regulering og rettigheder. Del II handler om EU’s økonomisk-juridiske forfatning: det indre marked.

Del I behandler:

 • Strukturen i EU, den historiske udviklingsproces samt EU’s vigtigste politisk-juridiske værdier, mål og retlige midler
 • EU’s institutioner
 • EU’s retskilder
 • Almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder og friheder
 • Reglerne om samspillet mellem EU-ret, national ret og folkeret
 • Den Økonomiske og Monetære Union

Del II berører:

 • En generel introduktion til fri bevægelighed i det indre marked
 • Varernes fri bevægelighed
 • Fri udveksling af tjenesteydelser
 • Etableringsfrihed
 • Kapitalens fri bevægelighed
 • Arbejdskraftens fri bevægelighed
 • Unionsborgerskab og tredjelandsstatsborgere

Målgruppe

Advokater, dommere, embedsværket, studerende på universiteter og højere læreanstalter samt journalister.

Om forfatterne

Forfatterne er professor Ulla Neergaard, Københavns Universitet, og professor Ruth Nielsen, CBS.