EU-ret
880,00 kr. 1.100,00 kr. inkl. moms

EU-ret giver en fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret, som den er efter Lissabontraktaten.

Bogen består af to dele. Del I handler om EU’s politisk-juridiske forfatning: institutioner, regulering og rettigheder. Del II handler om EU’s økonomisk-juridiske forfatning: det indre marked.

Del I i EU-ret behandler:

 • Strukturen i EU, den historiske udviklingsproces samt EU’s vigtigste politisk-juridiske værdier, mål og retlige midler
 • EU’s institutioner
 • EU’s retskilder
 • Almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder og friheder
 • Reglerne om samspillet mellem EU-ret, national ret og folkeret
 • Den Økonomiske og Monetære Union

Del II i EU-ret behandler:

 • En generel introduktion til fri bevægelighed
 • Varernes fri bevægelighed
 • Fri udveksling af tjenesteydelser
 • Etableringsfrihed
 • Kapitalens fri bevægelighed
 • Arbejdskraftens fri bevægelighed
 • Unionsborgerskab og tredjelandsstatsborgere

Målgruppe

Advokater, dommere, embedsværket, studerende på universiteter og højere læreanstalter samt journalister.

Om forfatterne

Forfatterne er professor Ulla Neergaard, KU, og professor Ruth Nielsen, CBS.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del 1: Institutioner, regulering og rettigheder
Kapitel 1 - EU’s struktur og udvikling, værdier, mål og midler
Kapitel 2 - Institutioner
Kapitel 3 - Retskilder og fortolkning i EU
Kapitel 4 - Almindelige Retsprincipper og Grundlæggende Rettigheder og Friheder
Kapitel 5 - Samspil mellem EU-ret, national ret og folkeret
Kapitel 6 - Den Økonomiske og Monetære Union

Del II: Det Indre Marked
Kapitel 7 - Generelt om fri bevægelighed
Kapitel 8 - Varer
Kapitel 9 - Tjenesteydelser
Kapitel 10 - Etablering
Kapitel 11 - Kapital
Kapitel 12 - Arbejdskraft
Kapitel 13 - Unionsborgerskab og Tredjelandsstatsborgere