Bog: EU-Karnov 2023
12.860,00 kr. 16.075,00 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 31. august i det år opsigelse skal have virkning

 

EU-ret har en stadig større direkte indflydelse og virkning i dansk ret.

Det stiller dagligt krav til, at du som advokat eller rådgiver er kyndig i EU-retten og har overblik over sammenhængen imellem EU-ret og national ret.

Med EU-Karnov får du en af de få kommenterede traktatsamlinger i Europa. Værket giver dig en hurtig og grundig indførelse i et givent EU-retsområde, dets retsakter og med henvisninger til relevante EU-domme.

Effektivitet og overblik

Du guides hurtigt og effektivt gennem bogens indhold via de udførlige registerbind med domsregister, retsaktsregister og et stikordsregister.

Introduktionsafsnittene giver dig overblik samt en overskuelig og detaljeret indføring i de forskellige retsområder i EU-retten.

EU-Karnov opdaterer dig på aktuelle retsregler, som de er udformet i samspillet mellem Europarådet, Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen. Du får også belyst praksis via henvisninger til domme fra både EU-Domstolens domme og de danske domstole.

EU-Karnov holder dig også ajour med reglerne om konkurrenceret, offentlige udbud, erhvervsstøtte, arbejdskraftens fri bevægelighed, uddannelse, forskning, miljø eller forbrugerbeskyttelse. Områder, hvor EU-reglerne har praktisk betydning for virksomheder, ansatte, offentlige myndigheder og den enkelte borger i Danmark. 

EU-Karnov er med sine dybdegående kommenterede traktatuddrag fortsat helt unik i europæisk sammenhæng.

*Bemærk


EU-Karnov kan kun købes i abonnement. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

EU-Karnov udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.