Bog: Konkursloven med kommentarer, 14. udgave
1.585,00 kr. 1.981,25 kr. inkl. moms

Et klassisk værk, der gennemgår den materielle og processuelle insolvensret med omfattende henvisninger til retspraksis og litteratur

Lovkommentaren behandler systematisk reglerne og principper for:

 • Rekonstruktionsbehandling, herunder:
  • Processen
  • Forholdet til kreditorerne
  • Forholdet til panthaverne
  • Rekonstruktionsplanen og –forslaget
 • Konkursbehandling, herunder
  • Aktiver i boet
  • Krav mod boet
  • Modregning i konkurs
  • Omstødelsessager
  • Boets retssager
 • Reglerne om gældssanering, herunder
  • Processen
  • Betingelser
  • Erhvervsmæssig gæld

Nyt i 14. udgave
Denne 14. udgave af Konkursloven med kommentarer indeholder opdaterede kommentarer til den seneste lovgivning på konkurslovens område, herunder udvidelsen af muligheden for omstødelse af gaver mellem nærstående og ægtefæller. Der er også taget hensyn til den nye praksis på alle konkurslovens områder, herunder til nye afgørelser om konkurskarantæne. Der foreligger således allerede en omfattende praksis på dette felt.

Målgruppe
Bogen henvender sig til alle, der kommer i berøring med insolvensretlige forhold, herunder advokater, revisorer og andre rådgivere samt medarbejdere i den finansielle sektor, interesseorganisationer og ved domstolene.

Om forfatterne
Lars Lindencrone Petersen er videnpartner hos advokatfirmaet Bech-Bruun, tidligere landsdommer, formand for en række lovforberedende udvalg, herunder udvalget om virksomhedspant og Konkursrådet, og forfatter til række udgivelser inden for insolvens-, fuldbyrdelses- og procesretten. 

Anders Ørgaard er professor i formueret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet og advokat hos TVC-Advokatfirma og forfatter til flere bøger og artikler om formueretlige emner.