Bog: Insolvensret - Konkurs
1.296,00 kr. 1.620,00 kr. inkl. moms

Titlen er udsolgt. Kontakt kundeservice for evt. mere information på kundeservice@karnovgroup.com

Praktisk opslagsværk om konkursret

Bogen beskriver gældende ret pr. 1. juli 2010 med hensyn til den egentlige konkursbehandling. Konsekvensændringer som følge af ikrafttrædelsen af rekonstruktionsreglerne pr. 1. januar 2011 er indarbejdet i bogen.

Stoffet er prioriteret ud fra kurators synsvinkel med særlig vægt på praktikken i højere grad end på teorien, og fremstillingen følger som hovedregel konkurslovens opbygning. Den røde tråd i bogen er kurators hovedopgave: at varetage kreditorernes fælles interesser, hvorfor problemstillingerne i særlig grad anskues ud fra de rettigheder og især pligter, der påhviler kurator, herunder bl.a. håndhævelse af konkurslovens ligelighedsprincip.

Bogen indeholder referater af domstolsafgørelser, noter med krydshenvisninger og litteraturhenvisninger, udførlige litteraturfortegnelse og stikordsregister.
I bogen behandles såvel den materielle som den processuelle konkursret.

Målgruppe

Den primære målgruppe er kuratorer, men bogen vil også være relevant for de øvrige insolvensretsaktører som domstolsjurister, medarbejdere hos SKAT, i finanssektoren, hos arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer og revisorer.

De andre bøger i serien

Insolvensret - Konkurs er tredje bind i serien om insolvensret af Jens Paulsen.

Om forfatteren

Jens Paulsen er advokat (H), medindehaver af Advokataktieselskabet DAHL, Herning, medhjælper ved skifteretten i Herning og forfatter til flere bøger om primært insolvens- og arbejdsret. Han har undervist i insolvensret på Århus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet og underviser på kurser i forskellige fora i bl.a. insolvensret.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Indledning
Kapitel 2 - Grundlæggende insolvensbegreber
Kapitel 3 - Indtræden af konkurs
Kapitel 4 - Konkursens hovedvirkninger
Kapitel 5 - Konkursmassen
Kapitel 6 - Krav mod konkursboet
Kapitel 7 - Gensidigt bebyrdende aftaler
Kapitel 8 - Omstødelse
Kapitel 9 - Fyldestgørelse af særlige rettigheder
Kapitel 10 - Konkursordenen
Kapitel 11 - Skyldnerens stilling
Kapitel 12 - Boets administration m.v.
Kapitel 13 - Valg og afsættelse af bostyre
Kapitel 14 - Skiftesamlinger
Kapitel 15 - Kreditorinformation og tilsyn
Kapitel 16 - Prøvelse af fordringer og andre krav
Kapitel 17 - Retssager ved de almindelige domstole
Kapitel 18 - Konkursboets afslutning og udlodning
Kapitel 19 - Skifterettens behandling af tvister
Kapitel 20 - Accessoriske problemstillinger