Bog: SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt
495,00 kr. 618,75 kr. inkl. moms

Bogen har fokus på, hvordan bestyrelsen i SMV’er kan skabe værdi for virksomheden og for (ejer)lederne, og indeholder redskaber til brug for bestyrelsen.

Bogen kommer 360° rundt om bestyrelsesarbejdet, både de juridiske krav til bestyrelsen, bestyrelsens strategiske opgaver og kontrolopgaven. Herudover behandles en række særlige problemstillinger i SMV’er, f.eks. samarbejdet med ejerkredsen, konflikthåndtering og generationsskifte.  Endeligt er der fokus på, hvordan bestyrelsen planlægger sit bestyrelsesarbejde effektivt og sikrer, at bestyrelsen fungerer som et team, hvor alle kompetencer bringes i spil. Fokus er hele vejen igennem, hvordan bestyrelsen kan skabe størst mulig værdi for virksomheden og for (ejer)lederen.

Bogen er pt. den eneste på markedet, der kommer 360° rundt om bestyrelsesarbejdet. Bogen er baseret på den nyeste forskning i dels, hvordan man skaber vækst og udvikling i SMV’er, dels hvordan bestyrelser bedst skaber værdi i SMV’er.

Bogen sætter ”teori på praksis & praksis på teori”. Teorien omsættes til praksis, og bogen nøjes ikke med at fortælle, hvad opgaverne er, men indeholder også en lang række konkrete forslag til arbejdsmetoder og redskaber, f.eks. årshjul, metoder til bestyrelsesevaluering, forretningsorden, standarddagsordener, kompetencematrix, person- og teamprofiler mv.

Uddrag fra anmeldelse af Carsten Steno fra idag.dk, den 4. maj 2018: 

"Det er en stor bog med mange sider, men faktisk er den let at læse. Der er masser af overskuelige og instruktive diagrammer, og sproget flyder let trods det ind imellem indviklede emne. Kun forfattere, der virkelig er hjemme i deres stof, kan skrive på den måde. De øser af et overskud af viden."

Læs hele anmeldelsen her.

Målgruppe

Bogen retter sig mod bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore virksomheder. Herudover vil bogen være nyttig for ejerledere af SMV’er, der gerne vil have en bestyrelse eller mere ud af deres bestyrelse.

Bogen skal anvendes på Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV, og på den nye formandsuddannelse, som begge udbydes ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Om forfatterne

Carsten Fode er adjungeret professor ved Juridisk Institut, Aarhus BSS. Han er tilknyttet advokatfirmaet Kromann Reumert og Center for SMV, Aarhus BSS.
Mette Neville, professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS. Hun er forsker i vækst og udvikling i SMV’er, herunder bestyrelsens værdiskabelse.

De er begge uddannelsesansvarlige for Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV og for den nye uddannelse for bestyrelsesformænd, begge ved Aarhus BSS.
Herudover har Nils Henrik Wegener, stifter og ejer af strategifirmaet www.360sprint.dk, bidraget til bogen omkring strategisk forretningsudvikling.”

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - SMV’erne – muligheder og udfordringer
Kapitel 2 - Bestyrelsens rolle i SMV’er – et paradigmeskifte
Kapitel 3 - Overvejelser før indtræden i en bestyrelse
Kapitel 4 - Ledelsesstrukturer og samspillet mellem ledelsesorganerne
Kapitel 5 - Bestyrelsesformandens rolle
Kapitel 6 - Bestyrelsens håndtering af konflikter i ejerkredsen
Kapitel 7 - Strategisk forretningsudvikling
Kapitel 8 - Selskabets organisation
Kapitel 9 - Bestyrelsens loyalitets- og tavshedspligt
Kapitel 10 - Risikostyring
Kapitel 11 - Bestyrelsens ansvar for kapitalberedskabet
Kapitel 12 - Beskyttelse af selskabets kapital
Kapitel 13 - Årsrapporten
Kapitel 14 - Bestyrelsens samarbejde med revisor
Kapitel 15 - Det effektive bestyrelsesarbejde
Kapitel 16 - Det dynamiske bestyrelsesarbejde
Kapitel 17 - Bestyrelsesevaluering
Kapitel 18 - Ejer- og generationsskifte
Kapitel 19 - Familie, virksomhed eller familievirksomhed
Kapitel 20 - Værdiansættelse af virksomheden
Kapitel 21 - Bestyrelsesansvaret

Uddrag fra bogen (læs hele uddraget)

2.1. Beslutningsstrukturen i SMV’er med flere ejere

Kontrollen i virksomheden hænger afgørende sammen med, hvem der træffer beslutningerne i selskabet. Et nøjagtigt billede af kontrolstrukturen i virksomheder med flere ejere får man derfor kun, såfremt man ved, hvorledes kapitalen er fordelt på de enkelte ejere, da tilstedeværelsen af en majoritetsanpartshaver vil have afgørende betydning for, hvem der kan træffe beslutningerne i f.eks. et tremandsselskab. I en undersøgelse fra 2003 af anpartsselskaber med mere end én ejer indgik spørgsmålet om fordeling af kapitalen på de enkelte ejere. Det interessante var ikke at kende den nøjagtige procentfordeling, men om ejerandelene i tomandsselskaberne var ejet 50:50, eller om der var en majoritetsanpartshaver, og i selskaber med mere end to ejere, om der var en majoritetsanpartshaver eller ej. Undersøgelsen viste, at den mest anvendte ejerstruktur i selskaber med to ejere var 50:50 ejerskab. Når mange SMV’er med to ejere vælger et 50:50 ejerskab, skyldes det ofte et bevidst valg om at styre selskabets magtstruktur. Det fremgår af undersøgelsen, at ejerne typisk har valgt ejerstrukturen for at undgå majorisering.
 I selskaber med få ejere, hvor der er en majoritetsejer, som har udarbejdet en ejeraftale, er det helt sædvanligt, at ejeraftalen indeholder bestemmelser, som spreder kontrollen for at undgå, at enkelte ejere ikke majoriseres. De kan have karakter af bestemmelser, der kræver enstemmighed til visse beslutninger, vetoretsbestemmelser mv. Et eksempel på en sådan bestemmelse ses i boksen nedenfor. 

Det er oplagt, at en sådan bestemmelse kan have stor betydning i forhold til muligheden for vækst og udvikling, idet den medfører, at såfremt ejerne ikke er enige, vil status quo bevares. En eventuel uenighed kan dog være starten på en egentlig konflikt, som kan true virksomheden. En sådan bestemmelse vil også påvirke bestyrelsens arbejde, da den kan sætte snævre rammer for bestyrelsens beslutningskompetence.