Bog: Lærebog i Obligationsret I
696,00 kr. 870,00 kr. inkl. moms

En ny udgave af bogen er i produktion og forventes på lager i december 2020.

Lærebog i obligationsret, bind I, præsenterer den almindelige obligationsrets regler om ydelsen, dens præstation og misligholdelse.

I erkendelse af det samspil, der består mellem dansk obligationsret, fremmed ret og de internationale harmoniseringsbestræbelser, inddrager forfatterne en række komparative indslag og synspunkter i deres fremstilling af den gældende obligationsret.

Bogen behandler følgende emner:

  • Realydelser
  • Pengeydelser
  • Gensidighed, samtidighed og risiko
  • Fælles problemstillinger
  • Realkreditors beføjelser
  • Pengekreditors beføjelser
  • Aftaler om misligholdelsesbeføjelser
  • Direkte krav
  • Produktansvaret

Nyt i 4. udgave

Denne 4. udgave tager højde for den lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet til i de 5 år der er forløbet siden tredjeudgaven fra 2010 og frem til 1. juni 2015.

Målgruppe

Sammen med Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret bind II – Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør, Hæftelsesformer (4. udg. 2014) tilsigter denne bog at være lærebogsgrundlag i faget obligationsret på jurastudiet.

Om forfatterne

Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky er begge professorer i formueret og tilknyttet Center for Erhvervsret ved det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del I: Ydelsen. Introduktion. Kravene til ydelsen. Risiko mv.
Kapitel 1: Introduktion til Obligationsrettens almindelige del
Kapitel 2: Realydelser
Kapitel 3: Pengeydelser
Kapitel 4: Gensidighed, samtidighed og risiko

Del II: Beføjelser. Kreditors beføjelser ved debitors misligholdelse
Kapitel 5: Fælles problemstillinger
Kapitel 6: Realkreditors beføjelser
Kapitel 7: Pengekreditors beføjelser
Kapitel 8: Aftaler om misligholdelsesbeføjelser
Kapitel 9: Direkte krav
Kapitel 10: Produktansvaret