Bog: Aktuelle temaer i pensionsretten
620,00 kr. 775,00 kr. inkl. moms

Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling, som er indleveret til forsvar på Copenhagen Business School.

Forfatteren drøfter og analyserer en række temaer i pensionsretten med henblik på at overveje, om den nugældende regulering er hensigtsmæssig. Navnlig to principielle spørgsmål står i fokus:

  • Hvem bestemmer, når væsentlige vilkår i en arbejdsmarkedspension skal ændres? Dette spørgsmål har eksempelvis betydning ved indsættelse af en begunstiget i en pensionsordning eller ved ændring af pensionsgarantier.
  • Hvilken betydning har reglerne i lov om finansiel virksomhed, der typisk har offentligretlig karakter, for en pensionskunde? Kan en kunde påberåbe sig disse regler?

På baggrund af analysen stiller forfatteren en række forslag til ændring af retstilstanden. Der er efter hendes opfattelse behov for større beskyttelse af kunderne.

Om forfatteren

Lisbeth Faurdal er cand.jur., har været ansat i pengeinstitutter og finansielle institutioner; siden 2005 har hun været ansat på Center for kreditret og kapitalmarkedsret, Copenhagen Business School. Hun er bl.a. forfatter til en række artikler om pensionsmæssige spørgsmål.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del I - Indledning og udvikling
Kapitel 1 - Indledning – Aktuelle temaer i pensionsretten
Kapitel 2 - Historisk udvikling

Del II - Retten til at bestemme ændring af væsentlige vilkår i eksisterende arbejdsmarkedspensionsordninger
Kapitel 3 - Ændringer i eksisterende arbejdsmarkedspensionsordninger
Kapitel 4 - Retten til at foretage begunstigelsesdispositioner
Kapitel 5 - Retten til at aftale afskaffelse af ydelsesgarantien – Sampension-sagen
Kapitel 6 - Konklusion og overvejelser om fremtiden

Del III - Offentligretlige reglers betydning for pensionskundens retsstilling
Kapitel 7 - Introduktion til temaet - Offentligretlige reglers betydning for pensionskundens retsstilling
Kapitel 8 - Kan kunderne påberåbe sig reglerne i FIL i private formueretlige tvister?
Kapitel 9 - Anvendelse af offentligretlige regler i private formueretlige tvister
Kapitel 10 - FIL §§ 20-21’s betydning for pensionsgarantier og for kundens ret til bonus
Kapitel 11 - FIL § 56 om livsforsikringsselskabers oplysninger til kunder
Kapitel 12 - FIL § 43 om god skik
Kapitel 13 - Konklusion om offentligretlige reglers betydning for kundens retsstilling