Strafferet kompendium
216,00 kr. 270,00 kr. inkl. moms

Kompendiet giver overblik over den grundlæggende strafferet med særligt henblik på eksamen i faget strafferet.

Kompendiet er opdelt i følgende dele:

  • Del 1: Strafansvar
  • Del 2: Strafferetlige sanktioner
  • Del 3: Udvalgte delikter

Målgruppe

Kompendiet er primært målrettet studerende på den juridiske grunduddannelse. Herudover er kompendiet relevant for journalister og alle andre, der ønsker en enkel fremstilling af grundlæggende strafferet.

Om forfatterne

Julie Scharling er cand.jur. fra 2010, uddannet advokat og arbejder i dag som jurist i Miljøministeriet.
Sidsel Allermann er cand.jur. fra 2009 og arbejder til daglig som anklager hos Rigsadvokaten.