Bog: Introduktion til kreditretten - og nogle udvalgte emner
308,00 kr. 385,00 kr. inkl. moms

Bogen forener to tidligere bøger, der begge anvendes i undervisningen i faget kreditret.
Der er tale om 3. udgave af ”Introduktion til kreditretten”, som indeholder en indføring i det kreditretlige område, fagets metoder og terminologi samt de centrale love. Bogen suppleres med 3 ajourførte kapitler fra bogen ”Kreditretlige emner” (3. udg. 2010), idet navnlig nedskæringen af pensum har nødvendiggjort én samlet udgave.
Bogen supplerer ”Kreditretten”, der i 2014 udkom i 6. udgave.

Bogens forfattere er Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul.
De tre forfattere har udgivet en række bøger hos Karnov Group.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Kreditretten. Den kreditretlige metode
Kapitel 2 - Kreditrettens centrale parter og kreditretlige produkter
Kapitel 3 - Oversigt over den kreditretlige regulering
Kapitel 4 - Kreditretlige grundbegreber
Kapitel 5 - Tilbehørspant
Kapitel 6 - Modregning – en oversigt
Kapitel 7 - Nødlidende kreditforhold