Skatteretten 4
696,00 kr. 870,00 kr. inkl. moms

Hånd- og lærebog om den formelle skatteret

Skatteretten 4 udkommer nu i 6. udgave og udgør sammen med Skatteretten 1, 2 og 3 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning og dens internationale relationer.

Hovedemner i Skatteretten 4 er:

 • Principper og historik
 • Skatteforvaltningen
 • Skatteproces
 • Opkrævning og inddrivelse af skatter
 • Skattekontrollen.

Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv.

Nyt i 6. udgave

Skatteretten 4 er ajourført med lovændringer mv. pr. 30. juni 2013.

Målgruppe

Skatteretten 4 kan dels fungere som håndbog for advokater, revisorer og andre praktikere, dels fungere som grundlag for undervisning i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter.

Om forfatterne

 • Professor, dr. jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
 • Advokat (H), partner Kurt Siggaard, Holst, Advokater
 • Partner, professor, dr. jur. Niels Winther-Sørensen, PwC
 • Adm. direktør, ph.d., adjungeret professor Jakob Bundgaard, Corit Advisory P/S og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
 • Lektor, ph.d. Inge Langhave Jeppesen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
 • Lektor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
 • Lektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
 • Advokat, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, Advokater
 • Partner, adjungeret professor, dr. jur. Jens Wittendorff, Ernst & Young og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Afsnit I: Principper og historik
Kapitel 1 - Begrebsbestemmelse og skattepolitiske hensyn
Kapitel 2 - Historik
Kapitel 3 - Skatteforvaltningsloven

Afsnit II: Skatteforvaltningen
Kapitel 1 - Told- og skatteforvaltningen- organisation og kompetence
Kapitel 2 - Skatterådet
Kapitel 3 - Kommunalbestyrelsens kompetence – Borgerservice
Kapitel 4 - Skatteministeren
Kapitel 5 - Sagsbehandlingsregler
Kapitel 6 - Genoptagelse og ændring

Afsnit III: Skatteproces
Kapitel 1 - Administrativ klage – klagesystem
Kapitel 2 - Klage til Told- og skatteforvaltningen
Kapitel 3 - Klage til Skatteministeren
Kapitel 4 - Skatteankeforvaltningen
Kapitel 5 - Fælles regler for klage
Kapitel 6 - Skatteankenævn
Kapitel 7 - Landsskatteretten
Kapitel 8 - Ombudsmanden
Kapitel 9 - Domstolsprøvelse
Kapitel 10 - Sagsomkostninger – Tilskud til omkostningsdækning

Afsnit IV: Opkrævning og inddrivelse af skatter
Kapitel 1 - Samtidighedsbeskatning – kildeskat for fysiske personer
Kapitel 2 - Årsopgørelsen for fysiske personer
Kapitel 3 - Hæftelse for fysiske personers skatter
Kapitel 4 - Opkrævning af selskabsskatter
Kapitel 5 - Inddrivelse af skatter
Kapitel 6 - Skattekravets ophør

Afsnit V: Skattekontrollen
Kapitel 1 - Tilvejebringelse af ligningsgrundlaget
Kapitel 2 - Korrektioner af ligningsgrundlaget
Kapitel 3 - Kontroloplysninger
Kapitel 4 - Kontroleftersyn