International handelsret - Studiehæfte
104,00 kr. 130,00 kr. inkl. moms

Få styrket din viden med opgaver og spørgsmål til International handelsret

International handelsret. Studiehæfte, 3. udg., udgives i tilknytning til lærebogen International handelsret, der er skrevet til brug for undervisning i international handelsret, herunder voldgift og international privat- og procesret, på handelshøjskoler og universiteter.

Studiehæftet indeholder spørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler i lærebogen.

Lærebogen og studiehæftet suppleres af International handelsret og International handelsret - Tekster.
Tekstsamlingen indeholder de retsforskrifter, dvs. konventioner, forordninger, direktiver, love, modellove, “principles” og voldgiftsregler, som behandles i lærebogen.

Målgruppe

Målgruppen er dels studerende, dels praktikere, herunder især advokater og virksomhedsjurister, der beskæftiger sig med internationale kontraktforhold.

Om forfatteren

Peter Arnt Nielsen er professor på Copenhagen Business School, hvor han forsker og underviser i International handelsret og erhvervsret. Han er også professor ved Europakollegiet, Brugge, i Europæisk international privatret. Peter Arnt Nielsen er og har været medlem af flere nationale og internationale lovforberedende udvalg og arbejdsgrupper, bl.a. i EU og Haagerkonferencen for International Privatret. Han er medlem af Groupe européen de droit international privé og the International Academy of Comparative Law. Endvidere er han voldgiftsdommer i nationale og internationale sager. Endelig beskæftiger han sig med efteruddannelse af advokater, dommere og virksomhedsjurister.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. International handelsret
2. Problemstillingerne
3. Retskilder
4. Behovet for lovvalg
5. Fremmed ret
6. Begrænsninger i fremmed ret
7. Taktiske overvejelser
8. Partsautonomi og kontraktudfærdigelse