Bog: Selskabs- og kapitalmarkedsretlige opgaver
148,00 kr. 185,00 kr. inkl. moms

4. udgave af Selskabs- og kapitalmarkedsretlige opgaver er i produktion og forventes at komme på lager medio februar 2020.

Bogen indeholder, som den eneste opgavesamling inden for fagområdet på markedet, en række opgaver inden for særligt selskabsretten, men også kapitalmarkedsretten. Bogen indeholder også vejledninger til besvarelsen af opgaverne, sådan at disse kan bruges efterfølgende af den, der har søgt at løse opgaven.

Målgruppe 

Bogen retter sig mod den, der på universiteter, business schools eller på specialkurser skal tilegne sig og forstå selskabsretten.

Opgaverne er velegnet til både studerende, der arbejder alene, og studerende, der løser opgaverne i mindre grupper med henblik på studie- og eksamensforberedelse.

Om forfatterne

Morten Schaumburg-Müller er fuldmægtig i Statsministeriet, ekstern lektor i selskabsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og juridisk sekretær i Klagenævnet for Domænenavne. Han er forfatter til fagtidsskriftartikler inden for selskabs- og immaterialret samt medforfatter til en bog inden for kapitalmarkedsretten.

Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC A/S, adjungeret professor på Aalborg Universitet, ekstern lektor i selskabs- og kapitalmarkedsret ved CBS, Juridisk Institut, og virker bl.a. som voldgiftsdommer. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger og fagtidsskriftartikler inden for særligt selskabs- og kapitalmarkedsretten.

Erik Werlauff er professor, dr.jur., advokat og forsker og underviser ved Aalborg Universitet og virker endvidere som bl.a. advokat og voldgiftsdommer. Han er forfatter og medforfatter til talrige bøger inden for bl.a. selskabs- og kapitalmarkedsretten.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

KAPITEL 1. KORT SKRIVEKURSUS
1.1. Skriv en god opgavebesvarelse
1.2. Bring din selvsikkerhed i top
1.3. Disponer tiden rigtigt
1.4. Læs faktum ordentligt. Læs det én gang til
1.5. Referér ikke faktum i din besvarelse
1.6. Skriv et klart, tydeligt og enkelt sprog
1.7. Skriv disposition, inden du begynder
1.8. Citér domme og litteratur, hvis det er relevant
1.9. Helgardér dig med alternative svar
1.10. Husk at koble den sunde fornuft ind
1.11. Aflever ikke, straks du er færdig, men udnyt resttiden effektivt
1.12. Når tiden er gået

KAPITEL 2. SELSKABSRET
2.1. Introduktion
2.2. Opgaver
2.3. Vejledning til besvarelse

KAPITEL 3. KAPITALMARKEDSRET
3.1. Introduktion
3.2. Opgaver
3.3. Vejledning til besvarelse