Forfatningsret kompendium
196,00 kr. 245,00 kr. inkl. moms

En kronologisk og systematisk gennemgang af pensum i faget Forfatningsret

2. udgave af Forfatningsret indeholder en kronologisk og systematisk gennemgang af pensum i faget Forfatningsret, og målgruppen er således primært studerende på den juridiske grunduddannelse, der følger faget.

Kompendiet bygger på:

  • Henrik Zahles »Dansk forfatningsret«, studieudgaven, 1. udgave, 2006
  • Henrik Zahles »Menneskerettigheder«, 3. udgave, 2003
  • Jens Elo Rytters »Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret«, 2. udgave, 2006
  • Karsten Engsig Sørensens og Poul Runge Nielsens »EU-retten – forkortet udgave«, 1. udgave 2008
Der er desuden medtaget synspunkter og bemærkninger fra »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, redigeret af Henrik Zahle, 2. udgave, 2006.

De ændringer, Lissabon-Traktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009, har medført i EU’s traktatgrundlag og i benævnelsen heraf, er indarbejdet i kompendiet.

Kompendiet udgør et supplement til fagets lærebøger og er tænkt som støtte ved opgaveløsning og eksamenslæsning.

Kompendiet indeholder relevante henvisninger til retspraksis og er forsynet med et fyldigt stikords- og domsregister.

Om forfatteren

Jørgen Jørgensen er cand.jur., politifuldmægtig og tilknyttet Københavns Universitet som undervisningsassistent i faget »Strafferet og Straffeprocesret«.