Bog: Familie- og arveret
687,00 kr. 858,75 kr. inkl. moms

Få overblik over familie- og arveretten

Med Familie- og arveret får du et godt grundlag for at foretage velovervejede økonomiske dispositioner, når formuen skal placeres mellem en families medlemmer.

Bogen gennemgår civilrettens grundlæggende regler om familien, herunder formueforholdet. Det omfatter særlig:

  • Indgåelse og opløsning af ægteskab
  • Formueforholdet mellem ægtefæller
  • Formueforholdet mellem samlevende
  • Forældreskab
  • Børns formueretlige stilling
  • Arveretten og de skifteretlige regler.

Hertil skitseres de tilknyttede skatte- og afgiftsretlige regler samt de internationale privatretlige regler. Bogen har omfattende henvisninger til domspraksis og er forsynet med sags-, doms-, og lovregister, hvilket gør den til et praktisk redskab, når konkrete problemstillinger skal behandles.

Målgruppe

Bogen vil være af interesse for advokater, revisorer og andre praktikere.

Om forfatterne

Anitta Godsk Pedersen er juridisk konsulent, cand.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.