Bog: Folkeret og menneskerettigheder
718,00 kr. 897,50 kr. inkl. moms

Denne dybdegående indføring i folkeretten og menneskerettigheder udkommer nu i en ny og opdateret 2. udgave!

Folkeret og Menneskerettigheder giver en indføring i folkeretten og de internationale menneskerettigheder med fokus på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder.

Bogen er opdelt i følgende to dele:

  • Del I: Folkeretten
  • Del II: Menneskerettigheder


Nyt i 2. udgave

Denne nye, reviderede 2. udgave er ført ajour med nye domme m.v., og kapitlerne om menneskerettigheder er flere steder gennemskrevet på ny. Bogens første del (kapitel 1-7) om folkeretten er skrevet af Ole Terkelsen, og bogens anden del (kapiel 8-14) om menneskerettigheder er skrevet af Louise Halleskov.

 

Målgruppe

Bogen er først og fremmest skrevet til brug i undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse, men den kan også være til nytte for praktikere og andre, som har behov for viden om folkeret og den internationale beskyttelse af menneskerettigheder.

 

Anmeldelse af bogens 1. udgave

"Bogen er velstruktureret og skrevet på et godt og klart dansk. Den vil således ikke blot være nyttig for universitetsstuderende, men også for praktikere, der har brug for et opslagsværk eller generel opdatering af deres grundlæggende folkeretlige viden. Særligt værdifuldt for et dansk publikum er det, at bogen ikke blot i kapitel 7 (»Folkeret og dansk ret«), men gennemgående, hvor det er relevant, har fokus på danske forhold og dansk retspraksis." 

Anmeldelsen (af del I) er bragt i UfR nr. 6/2020 side 50. Anmeldelsen er skrevet af Astrid Kjeldgaard-Pedersen.

 

Om forfatterne

Ole Terkelsen er lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han bl.a. underviser i folkeret.

Louise Halleskov er professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor hun bl.a. underviser i menneskeret.