Bog: Afgiftsmanual 2020
520,00 kr. 650,00 kr. inkl. moms

Afgiftsmanual 2020

Skattemyndighederne har fortsat stor fokus på afgifterne generelt. I mange sager foretages et såkaldt fristgennembrud, som betyder, at myndighederne kan rejse krav op til 10 år tilbage i tid. Mange af sagerne er indbragt for Skatteankestyrelsen, men desværre er der endnu ikke truffet afgørelse i nogle af de mere principielle sager.

Regeringens intention om et grønnere Danmark er ikke fuldt afspejlet i afgiftslovgivningen endnu, men det må forventes, at der løbende i 2020 vil blive fremsat lovforslag om ændringer og forhøjelser af en række afgifter. Ikke mindst på baggrund af finanslovsaftalen, hvoraf det bl.a. fremgik, at den tidligere PVC-afgift på PVC og ftalater i en række produkter vil blive genindført.

Fra 1. januar 2023 afskaffes det såkaldte bilag til lov om elafgift. Efter at forlystelsesvirksomhederne blev fjernet fra bilaget, vedrører det nu kun ganske få virksomheder, som har det til fælles, at deres energiforbrug er relativt beskedent. Derfor er det en ændring som hilses velkommen, og som vil medføre en reel og mærkbar lettelse.

Og endelig skal det nævnes, at den særlige godtgørelsesordning for elbiler er forlænget med yderligere 2 år til udgangen af 2021.

Afgiftsmanualen er ajourført med ændringer i regler, satser, relevante afgørelser og domme mv.