Manual: Afgiftsmanual 2022
560,00 kr. 700,00 kr. inkl. moms

Afgiftsmanual 2022

Afgiftsmanualen er ajourført med ændringer i regler, satser, relevante afgørelser og domme mv.

Ved indgangen til 2021 kom en betydelig lettelse for erhvervslivet, idet sondringen mellem el til procesformål og el til opvarmning og komfortkøling for langt de fleste virksomheder mistede betydning. Man valgte af fastsætte samme godtgørelsessats for elektricitet til begge formål. Kun de såkaldte bilagsvirksomheder skal fortsat sondre indtil bilaget glider ud med virkning fra 1. januar 2023.

Til gengæld er der ikke for alvor taget hul på ændringer i afgifterne vedrørende de fossile brændsler, herunder en ændret CO2-afgift. Men det må forventes, at der meget snart kommer udspil på området, så erhvervslivet får et indtryk af ændringernes karakter og omfang.

Blandt andet er der kommet ganske mange bindende svar vedrørende ladestandere og placering af disse hos medarbejdere, kunder m.fl.

Generelt har afgifterne haft myndighedernes bevågenhed i kontrolmæssig sammenhæng, men også for andre afgifter ses en øget interesse samt et stigende antal kontrolsager og krav om efterbetaling.