Bog: Momsmanual 2022-1
535,00 kr. 668,75 kr. inkl. moms

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet.

Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

Momsmanual 2022-1

2021 havde stor fokus på de væsentlige ændringer, som trådte i kraft 1. juli. Det drejer sig dels om One Stop Shop momsreglerne, som omtales i denne udgave, men hvor den detaljerede gennemgang vil blive bragt i EU-Momsmanualen, dels ændringerne af udtagningsreglerne, som fortsat giver en del usikkerhed, blandt andet fordi der endnu ikke er udsendt endeligt styresignal om Skattestyrelsens tolkning i forhold til, hvornår der skal ske regulering og hvornår udtagningsreglerne anvendes.

Der er i december 2021 fremsat et omfattende lovforslag som indeholder ændringer og præcisering af momsfritagelsen både for privatundervisning samt for kunstneriske ydelser, ligesom en ganske væsentlig ændring af brugtmomsreglerne er indeholdt. Lovforslaget indgår som en del af Finansloven for 2022 og forventes vedtaget. I tilknytning til lovforslaget er den særlige praksis for undervisning i legemsøvelser blevet anfægtet grundet manglende hjemmel, og det må forudses, at denne praksis ophæves i løbet af 2022.

Derudover er der kommet en del ganske væsentlige tolkningsbidrag. Det gælder – sædvanen tro – indenfor fast ejendom, men derudover er der kommet en del interessante afgørelser indenfor andre områder. Blandt andet har Skatterådet med et bindende svar vedrørende salg af skins (Counter-Strike) taget hul på at få defineret en momspligt, når der i tilknytning til online spil handles med virtuelle genstande.

Derudover har efteråret budt på styresignaler og nogle mere principielle afgørelser indenfor andre områder, som alle er medtaget.

Momsmanualen udkommer 2 gange om året i februar og august.