Bog: SkatteMemo 2020-2
565,00 kr. 706,25 kr. inkl. moms
SkatteMemo er et alfabetisk minileksikon, der gennemgår de vigtigste regler, beløbsgrænser, procentsatser på skatteområdet. Der er specielt lagt vægt på nye skatteregler og nye skattedomme og afgørelser inden for det seneste år.

Af væsentlige ændringer i denne udgave kan nævnes:
  • Skærpet beskatning af leasede firmabiler
  • Covid-19: Ændrede skatteregler og udsættelse af tidsfrister
  • Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse
  • Ændring af opgørelse af aktieavancen for hovedaktionærer fra 1/10 2019 (A/B-modeller)
  • Lavere bundskat

Bogen indeholder forklaringer og oversigter over mere end 200 skatteregler – og de mest komplicerede regler er suppleret med skemaer og diagrammer. I tilknytning til mange af reglerne er der endvidere beregningseksempler og henvisninger til love, bekendtgørelser, cirkulærer samt relevante domme og afgørelser.

SkatteMemo er dermed et praktisk anvendeligt værktøj, som henvender sig til alle, der vil have et hurtigt og præcist overblik over de gældende skatteregler.

SkatteMemo ajourføres af Business Development Manager Flemming L. Bach, Karnov Group Denmark A/S.