Revisormanual 2021-1
535,00 kr. 668,75 kr. inkl. moms

Revisormanual er opbygget som et alfabetisk opslagsværk om de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser til brug for rådgivning inden for regnskab, skat, moms, selvangivelse og arbejdsmarkedsforhold.

Manualen giver et hurtigt overblik og indeholder henvisninger til relevante love, bekendtgørelser og vejledninger. Revisormanual udkommer to gange årligt i februar og august.

Revisormanual 2021-1

Alle love, der blev vedtaget før 21.12.20, er indarbejdet, og satser og regler er blevet ajourført.

Af følgende væsentlige ændringer og kommentarer i denne udgave kan nævnes:

  • Nyt afsnit om de erhvervsdrivende fonde ved generationsskifte
  • Ændringer vedrørende forældrelejligheder, som fra 01.01.21 behandles anderledes i virksomhedsskatteordningen
  • Nyt afsnit om til- og fraflytning
  • Nyt afsnit om hvidvask, der beskriver de vigtigste regler
  • Nyt afsnit om Brexits betydning for danske skatteydere
  • De væsentligste regler om corona, herunder reglerne om kompensation og tidsfrister, der nu er samlet i ét afsnit i bogen.

Handelsværdi pr. 19.05.93